Употреба на среброто в миналото и до днес


Макар и слабо разпространено в природата , среброто е било познато на хората още в дълбока древност. Причината е проста. Среброто , както и златото се срещат , макар и изключително рядко , в т.нар. „самородно състояние ” [6] и за добиването им не е необходима сложна технология .
Среброто е било високо ценено и още е древността от него са изработвали бижута , съдове и монети . Предците ни са знаели и за лечебни свойства , които придобива
водата при контакт със среброто . Затова свидетелстват медецински трудове [8] , написани на санскрит , а историкът на античния свят Херодот привежда сведения  , че персийският цар Кир ( 5 век пр.н.е. ) по време на походи е пиел вода само от „свещени” сребърни съдове 
В старинни индийски книги се споменава , че за да се пречисти водата , в нея са потапяли нагорщени сребърни предмети . А в някой страни е имало обичай при
освещаването на кладенци , в тях да се хвърлят сребърни монети [18] . Смятало се е , че това подобрява качествата на водата . 
Първите писмени източници за медецинска употреба на среброто под формата на сребърен нитрат идват от трудовете на арабския алхимик , лекар и фармацевт Джабир ибн Хайян ас-Суфи (721-815г.).
През 14 век Европа била обхваната от чумна емидемия ,   която започнала от Кафа в Крим през 1345г. до 1351г. в Европа „Черната смърт ” отнела живота на над 23 840 000 човека. По време на емидемията хората забелязали ,че оцелявали преди всичко богатите семейства , който се хранели в сребърни съдове , и миньорите от сребърните рудници