Из "Родната полиция"


Полицията ни пази ли?! Бях в първата редица най-отпред,стояхме си тихо и кротко,даже и не скандирахме нищо за да не предизвикваме гнева на униформените...Докато в един момент не се появи жандармерия,строиха се в редица и ни нападнаха,като все едно живота им зависеше от това да минат през нас! При първата атака,мъжете едвам успяхме да направим една редица пред децата и жените,за да не ги смажат! Успяхме да ги
задържим и започнахме да преговаряме с тях, и да им се молим да не използват сила! Успокоиха се за около 30 минути и след това агресираха супер много. Започнаха да дърпат хора,да ни блъскат,някой от тях удряха в ребрата за да не се вижда пред медиите какво правят!Полицай от охранителна полиция застанаха точно пред мен и започнаха да спират жандармерията и да я молят да не използва сила по съгражданите си.И това не помогна! Зад мен една жена
падна на земята,а ние с всички сили се опитвахме да не отстъпим ,за да не смажат горката жена! Молехме се с пълен глас да се спрат за секунда за да се изправят падналите хора, а те сякаш не ни чуваха! Видях дори как някой от тях стъпваха върху краката на жената,докато се опитваха да ни разпръснат от нея! Положението беше много зле, и не! Не преувеличавам въобще! Най-тъжното бе,че накрая бяха горди от постъпката си,радваха се,че са успяли да минат през нас! 
Живеем в страна на диктатори,уважаеми ми съграждани! Това е непростимо нито към жандармеристите нито към тези които им дават заповеди да мачкат българския народ в собствената му държава! Пагона е срам и резил за целия български народ! Дано довечера когато се приберат при семействата си,и погледнат съпругата си,децата си или родителите си в очите видят всеки един които беше там и ги умоляваше да не използват сила,срещу мирни и беззащитни граждани!