Символите – значение и тълкуване. Автомобил.Самолет.


В днешно време често сме свидетели на това как в съвременните сънища автомобилите и самолетите заместват приказните животни и чудовищата от отминали времена" (К. Г. Юнг)

style="font-size:12.0pt;line-height: 115%">Автомобил

Автомобилът често се явява в съвременните сънища, като сънуващият или се намира в автомобила, или наблюдава движещи се около него коли. Като всяко превозно средство, колата символизира хода на еволюцията и нейните

перипетии.

Ако сънуващият се намира вътре, то тогава автомобилът придобива индивидуална символика. В зависимост от вида си (луксозна кола или стара таратайка) автомобилът е знак за успешна или не дотам успешна адаптация към хода на еволюцията. Над собствения „Аз“ на сънуващия може би е надделял някакъв комплекс, ако водачът сънува, че не кара лично колата си. Комплексът се определя от личността на шофьора, който представлява просто друг аспект на личността на сънуващия.

Ако сънуващият кара лично колата, то той кара добре, лошо или дори опасно. Всяка ситуация посочва незадоволителния, отличен или рискован начин на живот както в обективен, така и в субективен план. С мощността и прецизния си механизъм автомобилът ни принуждава да постигнем пълно самообладание и адаптация в кормуването. За да кормува добре, човек трябва да наложи дисциплина на поривите си, да бъде сигурен в реакциите си, да има чувство за отговорност. Нужно е също така да спазва правилника за движение, правилата на житейската игра, да приеме неизбежния дял от условности и порядки. Умелото кормуване говори за душевна самостоятелност и за освобождаване от задръжките: придържането към правилата може да се извършва безболезнено, стига да се осъзнае социалната им необходимост, дори и когато те изглеждат абсурдни от гледна точка на разума.

Ако сънуващият е седнал в кола, в която няма право да се намира, това означава, че той е постъпил погрешно, възприемайки начин на живот - обективен или субективен, на който не е имал право.

Липсата на гориво може да означава либидна недостатъчност или психическа атония. Надценили сме силите си или пък не ги използваме пълноценно.

Претовареният автомобил привлича вниманието на сънуващия върху някои действия, които го обременяват или върху придържането му към мними стойности, което затруднява и спъва развитието му. Биопсихичното развитие е затруднено, мудно, забавено.

Каросерията може да бъде отнесена към persona - маската, персонажа, който се стреми да впечатли околните от желание да предизвика възхищение или от страх да не бъде презрян.

Ако в съня автомобилът се появи единствено в чисто механичния си аспект, това говори за прекомерно развитие на мисловната дейност, на интелекта, на изцяло механичния и техничен аспект на съществуването или анализа.

Автомобилът, прегазващ дете, показва, че жизненият порив, развитието на личността и външният натиск не са взели под внимание трайната привързаност към детството и съществуването на реални психологически стойности, които по-бавно се приобщават към едно хармонично развитие. Автомобилът разкрива вътрешна съпротива срещу закона на движението.

Сблъсъкът на две коли болезнено напомня силата на вътрешните конфликти, които яростно се противят, вместо да се обединят със силите на развитието. Сблъсъкът на противоположностите е травматизиращ.

Удрянето в някакво препятствие разкрива, че съзнателният „Аз“ също се сблъсква болезнено с препятствие, което препречва пътя на развитието. Препятствието трябва да се определи: то може да бъде вътрешно или външно, но е субективизирано като яростна съпротива.

Камионите пренасят полезни и ценни товари, които напомнят положителните съдържания на Псюхе. Но те изобразяват и спътника, внезапно превърнал се в противник, в когото ще се блъснем или врежем. Камионът е опасен поради своята двузначност.

Автобусът е обществено превозно средство. Той извиква представата за „неудържимо повличащия ви социален живот".  Социалният живот се противопоставя на уединението, на егоцентризма, на инфантилността, на прекомерната интровертност. Не можем да избягаме от колективния живот. Затруднението или принудата да се пътува в автобус са многозначителни: „Индивидуалистът е принуден да се вози в претъпкан автобус или пък го качват насила в него" Автобусът символизира принудителния контакт на всяко индивидуално развитие със социалното.

Самолет

Към символното съдържание на автомобила самолетът прибавя идеята за левитация. Самолетът е не кон, а Пегас. Следователно излитането му изразява духовния стремеж към освобождаване па съществото от земния му „аз“ чрез очистващия достъп до небесните селения. Това ще рече, че пътуването със самолет - а на сънуващия рядко му се присънва, че каца отново на земята - води до екстаз, който крие известна аналогия с „малката смърт“. Следователно психоаналитикът често придава на подобни сънища сексуален оттенък, но разбира се, техният анализ е далеч по-сложен и нюансиран.

Естествено, самолетът се появява в сънищата отскоро, но често. Дори и да с част от съвременния свят, подобно на птицата той изразява едно от най-важните човешки стремления - издигането във въздуха. В този смисъл той има горе-долу същото отношение към Пегас, каквото има автомобилът към коня. Сънуващият може да се намира в самолета или да наблюдава движещ се в небето самолет. В първия случай самолетът освобождава човека от гравитацията, привързваща го към земята, по която той пълзи. Във втория случай той придобива почти магическия облик на сили, дошли от отвъдното. В такъв случай самолетът изобразява космичната мощ на колективното Безсъзнателно, спрямо която съзнателният „Аз“ осъзнава безсилието си. Самолетът спада към царството па въздуха и материализира определена сила на тази стихия. Това е царството на идеите, на мисълта и на духа.

Сънуващият се намира във вътрешността на самолета: тогава самолетът придобива индивидуална символика. Личността се устремява към безбрежната шир. Тя се чувства свободна и макар че остава в царството на Земята - Материя, се устремява към Небето - Духовното.

Едновременно бързият, трудноуправляем и със сложен механизъм самолет напомня поведението в живота, който прилича на голямо инициационно приключение. Умелото пилотиране на самолета изисква компетентност и самообладание, позволяващи придвижването в необятната шир.

Той прави човека самостоятелен, независим и оставя пилота напълно свободен да се озове почти мигновено където пожелае.

Понякога самолетът, в който се на- мира сънуващият, е пилотиран от друг персонаж - комплексиран аспект на „Аз“-а, който надделява над сънуващия. Но този персонаж може да изобразява психоаналитика или пък .,Аз“-а, който еволюира. Ако сънуващият или пилотът изпълняват акробатични фигури - виртуозни или опасни от духовна гледна точка, то тези фигури изразяват нерешителност или непостоянство в динамизма, прекадена любов към риска и склонност към невъздържаност.

Ако сънуващият е в самолет, в който няма право да се намира, това означава, че е възприел погрешен обективен или субективен начин па живот, на какъвто няма право или пък навежда на мисълта за забранена привилегия.

Вече отбелязахме, че липсата на гориво може да означава недостатъчност па либидото и може би психическа атопия.

Ако самолетът е претоварен и не може да набере височина или е неустойчив, това ще рече, че най-различни impedimenta (тежки багажи) обременяват психиката и пречат на възхода на еволюцията - това са илюзиите, мнимите стойности, лъжезадълженията. интелектуалното знание, проекциите, безсъзнателните фиксации, фиксидеи- те, тревогите, бунтът, сантименталността, щенията и др. Трябва да се освободим от баласта, за да се издигнем.

Подобно на автомобила, самолетът. видян от сънуващия в чисто техническия му аспект, разкрива прекадено надмощие на мисловната дейност, на чисто механичния или технически аспект па съществуването или анализа.

Сблъсъкът на два самолета и въздушната битка показват наличието на срещуположно насочени мисли, които яростно се сблъскват в нас и взаимно се унищожават, разкъсвайки ни психически. Получава се сблъсък на противоположностите.

Летящите самолети говорят за вътрешни сили и космична мощ, забелязани в психичното ни пространство, които се отприщват.

Разбилият се самолет издава твърде интелектуално или спиритуалистично, утопично настроено поведение; бидейки прекалено откъснато от земното , то се разбива при досега с материалните реалности на съществуването. Идеалите внезапно влизат в допир с твърдите и конкретни реалности. Сблъсъкът е болезнен. Възможно е също на сънуващия да му липсва усет за реалното . Получава се сблъсък между духа и инстинкта. Полюсите са прекадено раздалечени. Старата личност се сгромолясва, тъй като все още липсва солидна опора за духовното извисяване, но ако се поучи от опита, ще поеме наново, изхождайки от нови принципи, съобразявайки се както с долния, така и с горния свят.

Въздушни бомбардировки: заплашителни самолети изникват от дълбините на психиката. Пренебрегнатото безсъзнателно напада, за да ни накара да се съобразяваме с неговата мощ. То се самопровъзгласява за Зевс мълниеметец. Действието символизира стремежа на безсъзнателното да се освободи, да се отърси от наложените от средата ограничения.