Интересно!!!!!Как да научим децата да уважават родителите си?


           Как да научим децата да уважават родителите си? Какви грешки допускат родителите при възпитанието на децата си? Какво правят не както трябва? Защо вместо почит и уважение, родителите виждат егоизъм в децата си? Съвременните деца не са запознати с понятието „авторитет”. Авторитетът на родителите отдавна е разрушен. Какво можем да направим? Мисля, че тези въпроси вълнуват всеки, който има деца.     Много често в отношенията си с децата, ние чувстваме към тях привързаност и любов, но не виждаме уважение по отношение на себе си..

            Всички ние подсъзнателно разбираме разликата между любов и уважение, но е трудно да го обясним с думи. Искам да започна с това, че нашите деца са наше огледало, признаваме или не, това е факт. И ако нашите деца се отнасят с нас неуважително и пренебрежително, то е само заради това, че често и ние се отнасяме с тях така.

Предполагам, че доста майки ще възразят – Как, посветих живота си на детето, а какво получавам за благодарност? Така, кой вие казал, че детето има нужда да му посветите себе си и целия си живот? Хайде да опитаме да разделим понятията „уважение” и „любов”. И как можем да научим децата си да уважават своите родители?

Що е то уважение, и що е то любов? Едно и също ли е? Мнозина знаят да отговорят на въпроса

 — “Обичаш ли ме?” — “Да”.
          А въпрос като : “Уважаваш ли ме?”- много хора изпадат в недоумение. Проблема на днешните бракове е именно липсата на уважение. В основата си всеки създава семейство по любов, но в този момент никой не мисли за уважението. Именно уважението помага да съхраним любовта години наред и да осигурим на децата си благоприятна атмосфера.

         Любов — чувство на дълбока привързаност и дълбока симпатия. Любовта се ражда в сърцето и всичко приема и всичко прощава.

         Уважение — позицията на един човек спрямо друг, признание на неговите достойнства. Уважението се ражда в разума, то е избирателно. Това чувство предполага справедливост, равенство на правата, внимание към интересите на другия човек и неговите убеждения.

         Уважението предполага  свобода и доверие. Всяка култура има собствена представа за това.. В източните семейства жената уважава мъжа, само защото е мъж, тя просто е възпитана да уважава мъжете и по-възрастните . Жената безпрекословно е длъжна да ухажва мъжа си, да му се подчинява и да му служи. В Индия, знак на почит към мъжа е жената да мие неговите крака.  В Египет да се появиш пред мъжа си със стара рокля и несресана е знак на неуважение. Най-страшното в Египет е, че мъжът може да изгони жена си завинаги, ако му каже, че не е обезпечил семейството си. Това означава, че поставя под въпрос мъжествеността му.

         В съвременното семейство уважението между мъжа и жената вече не заема важно място. Жената съвършено не уважава мъжа и с пълно право смята, че не е достоен за уважение. Мъжът от своя страна също не изпитва почит към жена си. В съвременния свят ролята на мъжа и жената много се промени и от там идва този проблем . жената престана да вижда в мъжа-мъж, а мъжът престана да вижда в жената- жена.
         Как в такова семейство децата да уважават родителите, след като не виждат уважение между самите тях? Как е възможно да научим децата си да уважават мама и тате? Ако жената не уважава мъжа си, как може да се отнася уважително към сина си, след като няма почтително отношение към мъжкия пол като цяло . Същото се отнася и за мъжа – как след като не уважава женския пол, ще се държи уважително към дъщеря си?

           Уважение — това е почтеното отношение един към друг , към ума и способностите му, интересите и влеченията му, вземането на решения, желанията му.
            До тригодишна възраст при децата се формира позицията- Аз сам. Първоначално проверяват възможностите си като опитват да изпълняват различни неща.

           Ако в този момент родителите се отнесат с неуважение към тази позиция, ако се присмеят на детето, ако не му позволят да опита, ако постоянно му повтарят че е още малко и не може, за какво уважение тогава става дума? Родителите ще научат децата си на уважение, само ако те се отнасят към тях с уважение.
           Друга причина за отсъствие на уважение е това, че ние приемаме децата си като наша собственост и не се вслушваме в техните думи и желания. Ако вие не уважавате своите деца, крещите им, биете ги, гоните ги от стаята без причина, унижавате ги пред приятелите им, целувате ги и ги прегръщате силно, когато те не желаят това, принуждавате ги да носят дрехи, които не харесват, заставяте ги да ядат това, което не искат, бъдете сигурни, че на старини това многократно ще ви се върне. Да, дори може и да не чакат да остареете.
           Да уважаваш детето си — това означава да уважаваш неговия характер, този, с който се е родило, да уважаваш неговите желания, територия и граници. Това съвсем не означава да задоволяваш всичките му прищевки. Старайте се при конфликтни ситуации да намирате компромисни решения, без да личи вашето авторитарно право, само защото сте майка и знаете кое е по-добро. Не е нужно да крещите, да го унижавате и да го наказвате. Така не пораждате уважение към себе си.

            Достойнство — уважение към себе си и другите. Не е нужно да принуждавате детето да прави неща които не иска, но не трябва и да му разрешавате всичко, просто защото на него му харесва. Старайте се винаги да намирате компромиса между това, което вие смятате за правилно и това което желае детето ви. Уважението винаги се поражда в компромиса-когато не е е взето напълно нито едното, нито другото решение .

Уважението се ражда с почтителното отношение към себе си и другите, към детето и другите членове на семейството. Преди всичко трябва да уважавате хората и тогава във вас няма да възниква въпроса: “как да научим децата си да ни уважават?” Не трябва да учим децата си на уважение, те трябва да го попиват като гъба, чрез нашето отношение към себе си, към другите и към тях самите.