Какво е нужно,за да може нашите ученици да са щастливи като швейцарските и успешни като финландските. Част 1ва


Училището е институция,която се състои от щастливи деца, здрави учители и доволни родители. Ясно е на всеки,че всяко едно дете прекарва минимум 14 години от живота си в училище. Оформянето на неговия мироглед, характер, знания и умения както и неговото отношение към света се състои от това,което детето преживее през тези години. Тематичния въпрос е доста интересен и провокативен. За жалост в днешно време от училищата ни излизат доста
по-неграмотни хора. В нашите училища материала стана вече  доста труден за разбиране,има много излишни неща, и по този начин учебния материал не може да бъде овладян от голям брой от учениците.За разлика от швейцарските и финландските ученици,българските деца още от предучилищна възраст започват да се обучават вместо да играят. На децата в предучилищна възраст трябва да се дават образователни игри,подходящи за тяхната възраст,а не да 
имат помагала и да трупат знания от първи клас. Проблемът при записването на ученици в 1ви клас също е доста голям. Всяка година има километрични опашки пред училищата от родители,които чакат с часове подаването на документи,за избрано от тях училище. Във Финландия този принцип ,,Аз избирам най-доброто училище за детето си" не съществува. Там избират най-близкото от местоживеене училище. Няма елитни и посредствени училища. Там всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране.
Всички училища са еднакво добри! Всички учебни предмети са еднакво важни,а учителите имат пълната свобода да преподават материала както сметнат за добре. Забранено е да се сравняват учениците един с друг. Разликата между слаби и силни ученици тук е най-малка в света. Освен самото обучение БЕЗПЛАТНИ СА и: обяда, закуската, екскурзиите, посещенията в музеите,  всички извънкласни дейности,транспортът,всички канцеларски принадлежности,калкулатори,лаптопи и таблети! Всякакво събиране от родители на допълнителни средства е строго забранено! Във Финландия няма частни уроци,учителите доброволно се занимават допълнително по време на урока или след него. Коригиращообучение- свързано е с устойчиви общи проблеми с усвояването на учебния материал. То се провежда в малки групи или индивидуално. Финландците казват: ,,Или ще се подготвят за живота, или за изпити". Те избират първото,затова във финландските училища няма изпити! Контролни и тестове- само по преценка на учителя.