Всичко е подсъзнателно


Болният се превръща в диктатор, тиранин. Ако болен човек каже: "Изключете радиото!", то веднага бива изключено. Ако каже: "Изключете осветлението и лягайте да спите" или "Всички да си останат вкъщи, никой никъде да не излиза" - членовете на семейството правят, каквото им се каже. Колкото повече диктаторски тенденции има в този човек, толкова повече той боледува - кой би искал да засегне чувствата на болния? Но това е опасно. По такъв начин
ние на практика допринасяме за неговата болест. Добре е, ако мъжът седи с жената, когато тя се чувства добре - това е напълно разбираемо. Но той определено трябва да престане да бяга от работа, когато е болна и по такъв начин да поддържа болестта й. Това е твърде неизгодна сделка. Когато детето е болно, майката не трябва да му обръща твърде много внимание, иначе то ще боледува всеки път, когато поиска внимание. Когато детето боледува,
вълнувайте се за него по-малко, за да не създаде в ума си асоциация между болестта и любовта. Детето не трябва да има впечатление, че когато боледува майка му го гали по главата и му разказва приказки. Вместо това, майката трябва да го глези когато е щастливо, за да асоциира любовта с радостта и щастието.
Ние свързваме любовта с нещастието, а това е много опасно, защото означава, че когато човек се нуждае от любов, той се подлага на страдания, след които да последва любовта. Всеки, който иска любов, заболява, за да получи любов. Всеки, който иска любов, заболява, защото знае, че болестта носи любов. Но любовта никога не може да бъде открита с помощта на болестта. Запомни, болестта носи съчувствие, а не любов, а да бъдеш обект на съчувствие е много оскърбително и унизително. Любовта е нещо съвършено друго. Ние нищо не знаем за любовта. Искам да кажа, че тялото следва нашите предложения - ако искаме да се разболее, бедното тяло ще се разболее. За излекуването на подобна болест е подходяща хипнозата. Това означава, че за лечението на лъжлива болест е подходящо лъжливо лекарство. Ако накараме себе си да повярваме, че сме болни, можем да се накараме, да повярваме, че не сме болни и да се избавим от болестта. В такъв случай приложението на хипнозата е много ценно.
Днес във всяка развита страна в болниците има на щат хипнотизатор. На Запад физиологът е съпровождан от хипнотизатор, защото има определени болести, при които лекарят е напълно безсилен и те могат да бъдат излекувани само от хипнотизатора. Той въвежда пациента в хипноза и му предлага да се почувства добре. Знаете ли, че само три процента от змиите са отровни? Но обикновено човек умира от ухапването на неотровна змия, ако повярва, че нейното ухапване може да го убие. Ето защо мантрите и заклинанията помагат срещу ухапванията от змии. С други думи, мантрите и заклинанията са лъжливи техники. Човек е ухапан от отровна змия. Всичко, което е нужно, е да го убедите, че отровата е неутрализирана. Това ще бъде достатъчно, отровата няма да окаже никакво въздействие, сякаш никога не я е имало. А ако го убедите, че действително го е ухапала отровна змия, той ще умре. Ще умре не от ухапването на змията, а защото вярва, че го е ухапала.