Смърт


Смърт... някои от вас навярно може да ги побиват тръпки от мисълта за смъртта. Със сигурност има причина за това. Всички ние сме родени така, щото според Божието провидение не се страхуваме пряко от смъртта, живеем нашият живот, работим, строим, дишаме, радваме се на живота, докато един ден смъртта не положи ръка на нашето рамо. 
Ние сме напълно втрещени от това, че нашият живот ни се изплъзва, всичките ни мечти, нашите
планове, нашите близки, нашите приятели, придобивки, заслуги, всичко което сме считали за наше -  всъщност не е наше. Всичко е толкова преходно, че дори не трябва да смеем да говорим за нещо наше... Та така и животът си отива. Всичко приключва няколко метра под солидно количество почва и 'великият човек' вече не изглежда толкова велик. Интелигентът и критикът вече са смълчани от единствения враг способен да ги спре -
смъртта! 
  Знам доста за смъртта, защото осъзнавам, че тя е най-големият враг, пред който човек някога ще се изправи. Красотата на човека е разрушена от смъртта, надеждата на всички хора е разгромена от смъртта, моето семейство бе разкъсано, заради смъртта. Когато не съм бил още роден баба ми е била първата жертва, на 6 дядо ми бе отнет пред очите ми, на 15 баща ми умря в ръцете ми от хладна и мъчителна смърт. Знам много относно смъртта, но тя е прекалено силен противник, за да победя. Без значение колко упорито се бориш с нея, без значение колко силно се биеш срещу нея, без значение колко дълго живееш в себеотричане, че тя никога няма да почука на вратата ти, искам да знаеш това - тя идва и ти не можеш да направиш нищо, за да я спреш! И както думите на Давид потвърждават това: "само крачка има между мен и смъртта". Само за няколко години много от вас ще бъдат мъртви, след 20-на години доста повече ще са мъртви, и след още толкова, не само всички ние ще сме мъртви, но ще бъдем и забравени! Всяка наша надежда ще бъде изличена, всеки спомен за всичко, което сме направили ще бъде изтрит и ще бъде доказано веднъж за винаги, че от всичките хора ние сме най-за съжаление. 
Но знайте, че смъртта идва за вас! Въпреки, че правите всичко по вашите сили, за да избутате тази мисъл от главата си, но тя идва за вас, тя идва за децата ви, за всички ваши близки и нищо не е във вашата сила, за да го предотвратите. 
  Но има Един, който се срещна със смъртта, има Един, могъщ войн, който влезе в мястото на смъртта и я победи в нейното укрепление, има Един, който е победил най-големия човешки враг - Неговото име е Исус Христос. Той понесе греховете на света, като умря върху дърво и плати цената за нещото, което е причината за нашата смърт...  И на третият ден Отец Го възкреси от мъртвите, на третият ден Духът Го възкреси от мъртвите, на третият ден Той възкръсна от мъртвите, така че сега най-малкия и невзрачен  вярващ би погледнал смъртта в очите и би казал "О смърт къде ти е победата, о смърт къде ти е жилото?"
Грях къде ти е силата?!? Ти, който си разорявал нациите и хората, няма да разоряваш повече! 
 Грешнико, защо би живял живот, който би свършил просто със смъртта, защо би живял живот, който е развалина, защо би го живял, знаейки че ще бъдеш погълнат от смъртта? Защо не дойдеш при Христос?! Какво те държи все още... ?! 
Какво държи ума и сърцето ти все още?! 
Ела при Христос! Колко бих пледирал със смъртта заради теб... Ела при Христос! Той е силен да спасява! Прекалено е хубаво, за да е истина, казваш ти?! Истина е!! Ела при Христос! Прекалено голям грешник съм, за да дойда... Не си по-голям грешник от колкото Христос е спасител нали?! Ела при Христос! Нямам достатъчно сили би казал? Мислиш, че Той е безсилен нали?! Не, но Той е всесилен!
Това би било твоята победа над смъртта! Ела при Христос! Ела при Христос!