Лечебна гимнастика


Лечебната гимнастика може да подобри начина ви на живот изконно. Тя ще подпомогне както физическия ви потенциал така и психическото ви състояние. Лечебната гимнастика се препоръчва при следните случай:
- травми и заболявания, предизвикали нарушаване на стойката
- заседнал начин на живот и обездвижване
- болки в кръстта, гърба и шията
- начални форми на дискова херния
- гръбначни изкривявания- сколиоза,
кифоза, лордоза
- бременност и послеродовия период
- при хора в напреднала възраст
- болки след претоварване и интензивна работа
- при порочна поза на работното място
Лечебна или изправителна гимнастика е един от основните методи в кинезитерапията за повлияване на неправилна стойка, болки в гърба, кръстта и шията. Тя включва специално подбрани, систематизирани и целенасочени физически упражнения
за коригиране на стойката, подобряване на силата, еластичността и издръжливостта на мускулатурата на тялото, също така повлиява благоприятно психо- моторното състояние на болния, прави го по бодър и свеж. Самите упражнения се различават значително от тези във фитнес залата и залата за аеробика. Упражненията също така не са сложни за запомняне, с неколкократно показване лесно и достъпно могат да се изпълняват от всеки, най -важното е желанието на пациента да участва в процеса.
Под влиянието на системно прилагане на различни упражниения у болните се подобрява кръвообръщението и лимфообръщението, обмяната на веществата, укрепват дихателните мускули, усилва се консумацията на кислород , повишават се функционалните възможности на дихателния апарат , което спомяга значително за предотвратяване на хипостатичните пневмонии(пневмония от залежаване) и други усложнения при оперирани и тежко болни пациенти. Лечебната гимнастика активира всички финкции на организма. Системното прилагане на физически упражнения повишава общата резистивност на организма. Експерименталните изследвания на редица автори са показали, че дори психомоторната прества за физическото упражнение повишава възбудимостта на зрителните центрове, максималното и минималното артериално налягане и учестява пулса.
Изпробвайте този метод и се почуствайте добре в кожата си.