Швейцарски деца


Всяка страна, която има постижения в областта на образованието и се нарежда в световните класации на призови места, е намерила пътя към успеха. Нейните постижения трябва да служат за пример на другите държави, за да може така светът несъмнено да се развива напред, защото образованието е бъдещето и на всяка отделна страна, а и на човечеството като цяло. То е не само оправдана, но и задължителна инвестиция.
Все по-тревожни стават
статистиките по отношение на мястото на България в тези статистики. Оказва се, че с навлизането на демократичните принципи в страната ни вместо качеството на образование да се повишава, то спада. Каква е рецептата за промяна? Биха могли да се вземат две от успешните страни, Швейцария и Финландия, и да се анализира защо успяват.
Всеобщо е схващането, че най-добрите училища пансиони са в Швецария.За да се постигне това, има ясно
регламентирана държавна политика, свързана с традиция и инвестиции. Те са в основата на успеха, кото показва, че тук са 12 от водещите в световен мащаб пансионни училища.
За да бъде едно становище достоверно , то трябва да се основава на обективни мнения. Пример за това е българинът Лъчезар Давидов, бивш преподавател в Leysin American School (LAS). Преподавателят, макар и да работи другаде, продължава да говори с възхищение за предишната си работа, разказвайки, че училището е събрало хора над 60 националности.Идеята на част от училищата е да налагат квоти за прием на ученици от различни националности, като по този начин има разнообразие от ученици от различни националности.
Описаното по-горе ярко контрастира на българската действителност. Ако в българските училища е трудно да се приеме различният и той остава другият в ученическия колектив, то в Швецария различният на на почит именно заради различността си. И тъй като възможносттите за избор са в основата на едно модерно образование, училищата в Швейцария предлагат и дневна, и пансионна форма на обучение.
Животът в международна среда е в основата на изграждане на толерантност към останалите хора. Ученикът се запознава с традициии и обичаи, с начин на мислене, които не би могъл да опознае, ако не учи в швецарските училища. Той се чувства като гражданин на света и поради тази причина после му е по-лесно да се адаптира в извънучилищната среда, тъй като в настоящето всяка отделна страна вече става хомогенна по отношение хората от различна националност или от друга вяра.
Най-големият плюс е, че учениците мислят по-глобално, а в света на глобализацията това е нещо, което носи съществено предимство при реализирането им живота.Училищата в Швейцария предлагат различен за България тип преподаване, в който няма дистанция между учител и ученик. Друга съществена особеност е, че самите учители са от цял свят. И макар че училищата са частни, те стимулират учениците да учат, като им предоставят пълни или частични стипендии. Децата живеят в кампуси заедно със своите преподаватели. Така се създава допълнителна близост. Затова и на дипломирането в едно пансионно училище се гледа като на завършване на елитен университет.
Според международните изследвания за грамотност PISA образованието във Финландия е едно от най-добрите в света. Доказателство за това са процентът завършилите ученици-93%, както и процентът на приетите в университет-63%, който е и най-високият за Европа. Любопитното е че резултатите са постигнати с на-малко учене.
Няма класни и контролни, почти няма домашни. Разликата между слабите и силните ученици е малка.  Държавата гарантира 100 % безплатно образование, в което се включват всички учебни пособия, храна, транспорт.Учителите се подбират от 10-те % най-добре завършили.  Прекарват в класната стая само 4 часа на ден.Явно всички тези фактори оказват своето несъмнено влияние върху качеството на образование.
Когато през  2000г излизат първите резултати от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) сред 15-годишните в повече от 40 страни, се оказва, че най-добрите читатели в света са финландските деца. В следващите години излизат напред и по математика и природни науки. До 2006 г. Финландия е първа в областта на науката, през 2009 по научна грамотност е втора, а по математика заема 6-то място в света сред почти половин милион ученици от цял свят.
За да взаимства доброто образование на Финландия и щастието на швейцарските деца, България трябва да положи сериозни усилия. Това е така, защото няма как с вълшебна пръчка да се пренесат постиженията и копират в една друга страна с различна народопсихология и различно отношение към ученето. Но пътят несъмнено е натам - на взаимстване на добри практики, за да могат в скоро време и българските ученици да се наредят по самочувствие и постижения сред децата, учещи в Швейцария и Финландия.