Свободата


Свободата е обширна тема,на която човек може да разговаря много.
Всъщност какво е свободата? Свободата е способността на човека да избира по какъв път да тръгне- дали по пътя на доброто или злото.Свободата не може да ни бъде отнета,ако ние не го позволим.Човек е способен да избира.Свободата на избора е твърде важна,чрез нея човек може да осъществи желанията и мечтите си,но завиоси какви са те и могат ли да бъдат реализирани,имаме
ли възможност да ги реализираме.
Какво хората разбират под свобода? Много често по д свобода ни е разбираме освобождаване от всякакви ангажименти към света около нас,но трова е невъзможно.
Възможно ли е човек да е напълно независим.Не,напълно невъзможно.Децата са зависими от своите родители и настойници,а работниците от своите работодатели и шефове.
Колкото и свободна да е една личност,тя е длъжна да се съобразява
с другите хора и да се държи добре с всички.тук свободата се явява нравствен ангажимент към околните.
Свободата в човешкото ежедневие се явява като осъзната необходимост.Без нея нашето съществуванее почти невъзможно.Тук трябва да направим да направим разлика между свобода и слободия.Слободията според мене е поведение без всякакви задръжки и употребта на нецензурни думи и изрази .Свободата е правото на човека да изразява своето мнение.
Ако един човек е затворен,той пак е свободен,защото правото на мнение и неговата воля го правят такъв.Неговата воля го прави силен и свободен.Няма безволеви човек, но има хора със слаба воля .Повечето случаи това са песимистът,който си мисли, че не е свободен.Това не е вярно. Щом човек живее,диша и се е родил на този свят,има право да изразява своето мнение,както и да осъществява желаният и мечтите си той е свободен.
Свободата е недостижима ценност.Не съм съгласна с това твърдение.Свободата не е недостижима,но трудно се постига.Откакто човек се е родил на този свят, той е свободен.
Мислим си,че свободата е недостижима,защото все зависим от други,но това не означава,че не сме свободни.Щом имаме право на собствено мнение,сме свободни.
Ние сме под влиянието на външния свят,но той не е от особено значение,с с по-важно значение е нашата душевна свобода и как се чувстваме ние.Ако си втълпим някоя мисъл от рода,че не сме свободни,ние ставаме роби на тази мисъл и се чувстваме заробени и се затваряме в самите себе си. Не съществува в природата понятието „не съм свободен” , чрез своята душа и мисъл човек е свободен,независимо от света,който го заобикаля.
Има ли хора, кото се борят за свободата си? Да.Това са безправните хора или робите.Те са зависими от господарите си и нямат право на лично мнение.Всяко тяхно противоречие или опит за изразяване на мнение са били наказвани жестоко. За щастие сега няма роби и не се налагат робските бунтове от древността и средновековието,които не винаги завършвали с успех за въстаналите.
За мен свободата е да вземам моя страна и да си изразявам мението,за роба свободата е да получи независимост от господаря си,за което се бори,а за свободния свободата е борба за съвършенство.Свободата в човешкото ежедневие се явява осъзната необходимост.Без нея нашето съществуване е ппчти невъзможно.