Духовност


Имам желание да се издигна над ангела на смъртта, да достигна безкрайността, духовността, Твореца – тази склонност искам да обединя с всички подобни склонности във всички хора.

TimesNewRoman, serif; font-size: 15px; color: rgb(51, 51, 51); margin-right: 0px !important; margin-bottom: 1em !important; margin-left: 0px !important;">Въпрос: Как правя това?

В мислите, в желанията. Че как

иначе мога да ги обединя? Поради тази причина, ние всички се намираме физически на едно място, заедно се намираме във виртуално обединение, за да пробудим във всеки същото това възпламеняване, искра, които ги има в нас, за да се повдигнем над материята; искаме да ги обединим заедно. Хайде да се постараем и да си спомним, че там вътре има една съставна част: там вътре има светлина. Тази светлина е изчезнала по време на разбиването. Благодарение на страданията ни, тази компресия, обединение, натиск, ние Го каним да се прояви - това се и нарича група. Групата е точно това обединение на нашите склонности към духовното, а не на телата.

Въпрос: Кога трябва да мисля за това?

Постоянно, през цялото време трябва да бъда в това. Освен това, в теб нищо друго няма в живота. Целият наш свят е творение.