GPS


Global positioning system или глобална система за позициониране е името на спътникова система за определяне на точното ни положение във всяка точка на земното кълбо. Отначало системт е създадена с военна цел, но по-късно започва да се използва и от цивилни. GPS се състои от минимум 24 спътника. Това е необходимо, за да може по всяко едно време, на всяка една точка от земната повърхност да измерим координати. За да можем да правим измервания,
трябва да имаме видимост към минимум 4 спътника. Разположението на тези 24 осигурява точно това. Спътниците са разположени на височина около 20 000км. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници чиито координати са точно определени. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя. Измерва се с точност до 1
наносекунда. Поддръжката на системата струва около 400 млн долара годишно. Първият от 24те  спътника, които формират днешната система е изстрелян на 14 февруари 1989 год. Последният изстрелян спътник до момента е 52ри по ред от създаването на системата през 1978год. Спътниците излъчват сигнал на две носещи честоти - L1 и L2, които са кратни на стандартната честота на атомните часовници на борда и са модулирани с C/A и P кодове. Целта на използването на 2 честоти е елиминирането на грешката, получена от закъснението на сигнала при преминаването му през йоносферата. От тези честоти и кодове единствено L1 и C/A са достъпни за цивилните потребители, останалите са запазени за военни цели. GPS се използва в много области. Най-основните са:
-Навигация в транспорта;
-Проследяване на хора, транспортни стрфства и др;
-Селското стопанство;
В днешно време се разработват и  други системи, подобни на GPS. Европейската система се нарича Galileo. Руската разработка е GLONASS, а Китайската beidou. За професии като геодезията, за получаване на точност в сантиметровия диапазон е нужно да се закупят поправки. В България има няколко фирми, които предлагат услугата, като yocto е от най-известните.