Природа


background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">Природата в най -широкия смисъл на понятиетообхваща цялата Вселена естествения,физически или материален свят.То
вкючва всички явления във физическия свят като живота и космически мащаб.Латинскатадума за природа ,natura, означава присъщи качества,вродено предразположение,а първоначалното и значение е раждане.Понякога понятиетоприрода се използва и за обозначаванена околната среда или дивата природа,дивите животни ,гори,скали и всички неща,които не са засегнати  съществено от човешата дейност. В тозиконтекст изработенитеот хората предметии взаимоотношенията между хората не се не се разглеждат каточастот природата.Тази по-стара представа за природата,която остава разпространена и днес,разграничава естественото от изкуственото,под което се разбира  всичко създадено съзнателно от хора душа.и е световен ден на околната среда.Знаете ли,че на Земята има 12 пъти повече дървета,отколкото звезди в Млечния път.Ималое епоха,в която 4 определени човешки видове са живели по едно и също време.Почти невъзможно е някой да загине в плаващи пясъци.В много филми и сериали се показват подобни ситуации,в които героят затъва и умира в плаващи пясъци.Но истината е,че това няма как да стане,тъй като този тип пясъци не са чак толкова дълбоки.Затова хора пазете околната стеда и не хвърляйте боклуци където ви падне,защото ако не я пазим ще се разболеем и на Земята няма да има жива душа