Търпение от всичко на живота!


Търпим от първото идване на живота! Търпим от родителите да ги гледам с постоянното променливо отношение с постоянните кавги и марази между тях! Търпим от завистливия и злобен брат как унистожи семейството си от неговото високомерие и надменност да притежава всичко! Търпение и само търпение и нищо друго на този свят е нужно адско търпение за да оцелееш и да изживеш живота си по спокойно! Търпението е най важно в този живот за да успееш във
всичко!
Търпението е нужно на човек за да живее  и съществува на този свят! Търпях в този живот дълго време и се налага до края на живота ми да търпя всичко!

Бог ме научи да бъда терпелива за да мога да живея! Търпението е на първа линия за да успее човек във всичко! Нямам друг изход освен
да търпя всичко което се случва в този живот! Търпение от близки и роднини с тяхното одумване и коментиране какъв е бил човек!

Във всеки божи ден аз съм много терпелива за да мога да оцелея в живота! С много адско търпение оцелявам и живея макар и да ми е трудно! Търпението е най- голямото предимство да оцелее човек! С търпение се постига всичко!  Обичам да съм терпелива във всичко в живота за да мога да оцелея! Търпението е най - сладкото отмъщение на човек който те мрази и ненавижда! Живота ме научи да търпя и да се наслаждавам на всичко което имам! Търпението е най - хубавото нещо за да оцелее човек на този свят! Търпение и само търпение и нищо друго не остава на човек за да успее! Търпение, Търпение, Търпение за да оцелее човек друго не остава в този живот!