Приспивно


Приспивно

По клепките ми мрак полепва

Напомнящ захарен сироп

Засвири тихичко със флейта

Ветрец вечерен тъмнокос.

Повдига облачна завеса

Луна понесла звезден прах

Коси със златен гребен сресва

И ръси сребърен брокат.

Звезди забодени с карфици

Огряват тъмното небе

Улавят в сънища мечтите

Със паяжина от ламе.

Внезапно пламнаха пожари

И лумна въздух и вода

Светулки мигащи в лалета

Фенери литнали в нощта.

Протягаха ръце дървета

С трептящи пръсти от листа

Тъгуваха по някаква планета

Заплака плачеща върба.

Засвириха щурци напевно

Синчец цветчетата си сви

Поляната придърпа си дюшека

Обшит с калинки и треви.

И само беловласите върхари

Стремително надигаха чела

Досущ стражари-великани

Да бдят над спящата земя.