Училището като възпитател на ценности


В днешно време какви ще бъдат нашите деца зависи от средата, в която израстват, включително и тази в училищата, която е много определяща за развитието им за в бъдеще и превръщането им в зрели млади хора със собствени ценности и морал. Там те срещат своите първи приятели и изграждат дълготрайни приятелски връзки и отношения. Научават се на отговорност и самостоятелност и придобиват много други важни личностни качества.
 Често се случва
така, че в училище се срещат такива деца, които нямат желание за учение и по този начин оказват въздействие върху много други, които имайки желание, го изгубват поради различни причини. Поради такива проблеми, се губи ефективността на образованието и това, което може да ни даде. Семейството и начина, по който родителите ще възпитават детето са също важна част, за да може то да възприеме това, което трябва да
прави за своето добро. Често когато липсва това, е трудно училището да послужи за по-нататъшното развитие и стимул. Такива деца не служат пример и от тяхното невъзпитание и култура често добрите деца не успяват да израстнат в една хармонична среда. 
Често се говори и за насилие в училище, което е много важен проблем за разрешение. Не би трябвало да се разрешава  подобен тип държание в подрастващите и колкото по-скоро биват намалени тези случаи, толкова по-добре ще е за всички.
  Затова за да превърнем училищата като възпитател на морални ценности, е също толкова важно, колкото и това едно дете да има свое собствено семейство. То е мястото, което трябва да ни учи какви да бъдем, а не какви да не бъдем.

Благодаря за вниманието!