Векили


Векове наред, докато Панагюрище е било сред най-големите селища в България, се е управлявало от така наречените векили. Това са били десетина-двадесет от умните и успели мъже в града. Цялото население е участвало в своеобразна изборна кампания-всеки се е трудил и живял така, че да попадне лично или негов близък сред векилите. Изборните критерии са били закрепени в неписаната морална система на града ни. А тя е била категорична, че панагюрецът
трябва да учи-за да има обща култура и да усвои перфектно занаята си, да се труди упорито и да умее да постига резултати с труда си, да има здраво семейство и с цялото си поведение да се бори ежедневно за уважението на съгражданите си.Едва тогава, ако е и природно умен, от богато и престижно семейство, и му се чува думата в бранша и сред гражданите,  идва признанието-някой ден общинския глашатай чука на портата му и го кани да отиде в
общината, за да реши заедно с други успели панагюрци какво ще се прави например с протеклия покрив на училището или с немарливите стопани, чиито животни мачкат чуждите имоти.
Векилът е давал пари, имущество и време за общия интерес на панагюрци. Използвал е авторитета си  на умен и успял човек, за да се благоустроят улиците, училището, църквата, кърските пътища, да наема и контролира градските учители, да се опазват имотите, да се решават междусъседски и семейни спорове...
Не е получавам материални облаги за тази си деятелност.Напротив-лишавал е семейството и бизнеса си, за да бъде полезен на града си.Но е получавал нещо много повече-признанието на съгражданите си, че е умен, знаещ и успял дотолкова, че може да помага и да дава акъл за общото благо на панагюрци.
Векилите са заседавали, без някой да дава думата-те са разговаряли дотогава докато решат проблема.Уважавали са се и са държали на всяка цена да не загубят уважението на съгражданите си.Векове са успявали.
Мисля, че опитът на дедите ни може да ни научи на следното...
Добре е общинските въпроси да се решават от истински съвременни векили-доказали се като възможности и постижения хора, готови да дадат пари, имущество и време за общия интерес на панагюрци.