Притчата, която ще промени живота ви


Веднъж един мъдър дядо рекъл на внука си:

Arial, non-serif; border: 0px; vertical-align: baseline; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px;">-Давам ти този камък. Искам от теб да го занесеш на битака и щом някой те запита за цената му, да не казваш нищо. Просто всеки път вдигай двата си пръста. 
1rem;">Чувайки заръките на стария си дядо, младежът се смутил малко, но все пак решил да ги изпълни. И ето че скоро се озовал на битака и изложил камъка пред себе си. След миг той бил забелязан от дама, която го запитала:

– Каква е цената на тази дрънкулка? Харесва ми как блещука. 

Момчето нищо не отвърнало, само погледнало към жената и вдигнало два пръста. 

– А, значи струва два долара! Е, тогава искам да я взема – казала жената. 

При тези думи момчето се върнало бързо у дома и разказало на дядо си. Тогава той му заръчал да занесе камъка в близкия музей и отново само да вдигне два пръста, когато го запитат за цената. Още щом се появил там, уредникът му казал:

– Този камък е истинско произведение на изкуството. Колко струва? Момчето отново нищо не продумало, а само вдигнало два пръста.

– Аха, значи струва 2000 долара. Добре, искам да го взема – казал уредникът на музея.

Щом го чуло, момчето отново избягало у дома и разказало на дядо си случката. Тогава старецът му дал нова задача:

– Момчето ми, сега искам от теб да идеш с камъка в магазина за бижута. И този път недей да казваш нищо, когато те запитат за цената. 

Когато показал камъка в бижутерията, момчето предизвикало фурор. 

Притча за камъка ще ви научи на най-важния житейски урок

– Този скъпоценен камък е истински уникат. Колко струва? – запитал веднага собственикът на магазина. 

И този път момчето само вдигнало два пръста и продължило да мълчи.

– Ясно 2 милиона. Ще го взема! – отвърнал търговецът.

При тези думи младежът отново се втурнал през глава. Прибрал се у дома и споделил всичко на дядо си. Тогава старецът рекъл:

-Преживяванията с този камък те научиха на най-ценния урок в живота. Без значение откъде произлиза всеки от нас, как изглежда и каква религия изповядва, носи в себе си истинско съкровище. Но за да бъде оценен подобаващо, трябва да се обгради с подходящите хора. Ние сами избираме дали да си намерим компанията, която вижда в нас скъпоценност, или да ни третира като непотребна вещ.