Кога настъпва половата зрялост при котките?Настъпването на полова зрялост при котките или т.е. навлизането в пубертета започва още преди да е напълно завършено физическото им израстване.

Настъпването на полова зрялост може да бъде повлияно от различни фактори като породата, начинът на живот, влиянието, което ѝ оказва околната среда, климатът и т.н.

Нека да вземем за пример породата на котката. Според проучване при
късокосместите породи котки (сиамска котка, бурманска котка) половата зрялост настъпва по-рано, а при персийката котка и британска дългокосместа котка – доста по-късно.

Но, както вече споменахме, има още редица фактори, които оказват влияние върху процеса на полово съзряване при котките т.е. може да твърдим, че той донякъде е индивидуален. Това не означава, че не може да се определи периодът на неговото настъпване, тъй
като има редица признаци, които подсказват за настъпването на полова зрялост.

При мъжките котки половата зрялост настъпва по-късно, отколкото при женските котки – между 9- и 12-месечна възраст. Половият им инстинкт обаче започва да се проявява още след 6-месечна възраст –започват да маркират територия, миризмата на котешка урина им се променя. Но това не означава, че котаракът ще заплоди успешно женската. Трябва да се изчака до достигане на половя зрялост.

При женските котки половата зрялост настъпва в периода между 6- и 9-месечна възраст т.е. тогава котката се разгонва за първи път. Съществуват обаче ранен пубертет, който настъпва на 4-месечна възраст, и късен пубертет, който настъпва след 12-месечна възраст.

Важно е да се отбележи, че пълното им физическо развитие приключва към 18-месечна възраст – това е възрастта, след която се препоръчва за се извършва заплождането на котката. Характерните признаци, които могат да ви подскажат, че при котката е настъпила полова зрялост и е разгонена, са: непрекъснато мъркане, търкаляне по гръб, търкане на главата в пода, снишаване на предната и повдигане на задната част на тялото, с преместване на опашката на страни, драскане по вратата, тревожно мяукане (особено пред прозореца), нервност. Това са все знаци, че си имате работа с разгонена котка.