Водата променя настоящето и бъдещето бъдещето и


Всички знаем състава на водата.Живителната течност,която спасява не само тялото,но и ума ни.
70% от съдържанието на организма ни е вода.От недрата на земята извира идеално структурирана вода. За да достигне до нас тя бива каптирана,бутилирана,а не рядко и химически обработена.
Но водата има свойството да запазва информация.Всеки е чувал за  мълчаната вода и светена вода. Те се наричат така именно заради" закодираната" в тях
информация.
Достигайки до нас водата изминава километри път по тръби,улици,покрай сгради и поема страх,гняв,завист,амбиции,радост и така нейната структура се нарушава.Тя вече е енергийно замърсена и така попада в организма ни. Затова е добре да пием вода направо от извори.Нещо почти невъзможно в нашето ежеднение,но толкова важно за здравето и положителната ни настройка.
В миналото отиването за вода на извора е било цял
ритуал. При водата се явяваш с усмивка и чисти дрехи. Имало е различни напявания на различните празници.Не е случаен изразът: по вода да ти върви.
Все повечи учени обръщат внимание върху химичния състав на водата,натоварена с информация. Направени анализи показват различен химически състав на вода,изследвана от извор и на вода,преминала каптиране и бутилиране.Като бутилирането в пластмасови или стъклени бутилки не влияе различно на паметта й.
Индийски йога учители хранят телата си само със слънчева вода и са в отлично здраве,което несъмнено води до дълголетие.
Тук възниква въпросът: какво ни дава и отнема цивилизацията? Имаме ли лоши мисли и отрицателни емоции,които сме приели с водата? Градим ли сами бъдещето си или зависим от емоциите на докосналите седо водата преди нас? Трябва ли да обръщаме внимание на такива статии или да ги подминаваме с лека ръка?...
Всеки може да реши сам за себе си.Едно е сигурно-ако до всяко нещо се докосваме с любов и добрина ще получим повече радост за телата и душите си.