Доброто винаги побеждава злотоКакви ли са реалните примери в известната история на човечеството?..
Противоположни примери веднага ми идват на ум ,както и на десетки хора , а за победата на доброто над злото нещо нe ми идва отвътре.. Мисля..
Участникът в безброй битки с врага , завършващи със страшни за нас поражения или ярки безплодни победи . Става въпрос за герой от литературно-фолклорен жанр ,имащ пряко отношение към нашия
живот. А за победата на "нашите" над нацистите - по същия начин невероятно безплодни. 
Понятията не се побеждават и не печелят един от друг ,  по-скоро се уравновесяват . Трябва да съществуват едновременно в постоянен баланс  като баланса на двете сили е хармония. Светът е дуален . Доброто и злото са чисто човешки понятия и светът не е длъжен да се придържа към тях. Доброто е действие, което води до положителен
резултат, а злото е действие, което води до отрицателен..  Логиката е друга. Побеждава закона на кармата ,която е съпътствана от събития ,които я следват и не винаги изглеждат толкова добре. 
Всичко е толкова относително ..и доброто и злото.Няма добро и зло в чистата си форма, всяка ситуация и всяко действие могат да се разглеждат от различни гледни точки и може да се случи, че като унищожим старото, ние създаваме ново. Сила = мощта = място в йерархията и властта решава всичко от векове.
  Едното не може да съществува без другото. Те се балансират помежду си. 
И като цяло , преди хората бяха уверени и искрено вярваха, че светът е управляван от.. ЛЮБОВ ... така че нека продължим да вярваме в нея .. и тогава целият свят ще бъде малко по-добър .
Концепцията за доброто и злото зависи от това , на чия страна сте!!!