Медиация


Конфликтите са неизбежни вьв всеки офис, кьдето работят повече хора. Как да ги решим и да постигнем по- големи цели - това е важно за всяка фирма. 
Обмислете ситуацията и сьберете информация за конфликта. Сьберете  спорещите заедно и ги разпитайте  - ако ги разпитвате поотделно могат да е ви манипулират и подведат. Поддьржайте контрол, ползвайки авторитета си. Добре е да потушавате гневните реакции.
Определете
правила. Трябва да се изслушват, защото в противен случай може да нагнетят спора.
Може да ги поканите в офиса си в подходящо време за обсъждане на ситуацията.
Използвайте езика на тялото си и жестове. Избягвайте да сочите или размахвате пръста си - може да ги антагонизирате така.
. Започнете с по-слаба интонация  - нежна, но твьрда.. Винаги се придьржайге кьм темата. и не позволявайте на спорещите да се
отклоняват от нея с минали истории - просто ги запитайте какъв е конфликта  днес.
Трябва да сте  безпристрастни и да приемете гледната точка на всеки. Не сьдете, нито определяйте кой е прав. Не се превръщайте в дедектив, който трябва да разкрива  истината. Поощрете спорещите да изразят чувствата си. За да не изглеждат смешни те ги подтиснат и не могат да обхванат изцяло проблема.  След обобщаване на всяка история ги накарайте да предложат решение  - нека всеки да чуе предложенията на другите и да стигнат до правилнотои- така те ще носят отговорността за решаване на проблема. А и хората са по-добри склонни да следват своите ходове.
Направете план в писмен вид и отбелязвате напредька -нека промените, колкото и да са малки, да бъдат удостоверение - това може да е и тренировъчен процес за спорещите. Награждаване малките промени с похвала - хората се променят трудно.След време те спонтанно ще ползват преговори и няма да е нужно да се намесвате - сами  ще си създадат хармонична среда.