ДЖЕНДЪР И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КОНФЛИКТИ


Целта на тази публикация е не само да отрази съвременните разбирания за ролите на мъжа и жената в общесството и изключването на жената от уцастие във властта, но и в какви мерки могат да се предприемат в предизвикателствата, снвързани с тях в по-широк теоретичен аспект, както и осъзнаването им в личен план.
Под понятието джендър се разбира социално-конструираната роля на мъжа и жената, която съществува във взаимоотношенията им и включва
дисксриминация на основата на пола - последното е биологично понятие.
Трансформацията на конфликти е съзидателен и мирен подход към конфликта, който носи промяна - конфликтът се явява потенциално позитивен и в същото време неизлежан. Големият проблем е в насилието - културно и поведенческо. Войната пък е по-мощобна употреба на насилие при справяне с конфликта за постигане на политически и икономически цели. Войната се базира на
доминиращ подход във взаимоотношенията, при който нормално се показва надмощие над опонента, докато решаването на конфликта се основава на взаимност и сътрудничество. Понятието война е тясно свързано с джендър и по-конкретно с разбирането за мъжкото начало, където в центъра е героят - мъжът, който триумфира над някой или нещо, или умира в опита си да го направи. Ролята на жената е подчинена - тя просто е инструмент - тя окуражава, поддържа воина или става жертва.Мъжко-женското доминиране се изразяува в различни форми и интензитет - в икономическо изключване, политическо маргинализиране, социален контрол, сексуална експлоатация, културно неуважение, както и във физическо насилие.Това е валидно и за по-крехки мъже във физически и духовен план. Ако искаме да постигнем систематична трансформация на конфликта е необходимо да видим глобалната реалност във всеки специфичен акт на насилие и във всяка индивидуална война. Добре е да преодолеем културата на доминиране и насилие, където мъжките и женските взаимоотношения са основа и да се опитаме да развием ново разбиране за джендъра като осмислим кое е човешкото във взаимоотношенията им.