Какво вреди на здравето ни


Обслужването на всички вътрешни органи и системи зависи от свойствата на кръвообращението. Сякаш кръвоснабдяването е всъщност пристигането на въздух и висококалорични лекарства, както и елиминирането на въглеродния диоксид и отпадъчните продукти от обмена на лекарства във вътрешните органи. В детска, младежка и младежка възраст те се движат активно, кръвоносните съдове са млади, гъвкави и неопетнени - храненето на всички органи е нормално.
Въпреки това, с възрастта не се движим в такава степен и кал се натрупва в съдовете. Вероятно е свързан с различни причини - не само вредни (например, пушене, лошо хранене, мръсна среда, бавен начин на живот), но също и много естествено (например, отлагане на липиди, което води до всяко лице).
Като тези запушени съдове? Представете си тръби, които са пълни с корозия. Какъв е крайният резултат? В резултат на това влиянието се
увеличава и вкусът на водата се влошава. Това след всичко, повечето резултати с кръвоносните съдове. Веднага след като холестерол или останалите лекарства се суспендират в тях, кръвното влияние се увеличава (мръсните кръвоносни съдове се смятат за основна причина за хипертония!), Собственикът на кръвта има примеси, а кръвообращението се влошава. В крайна сметка всички органи и системи са измъчвани и те заедно съставят човек. Следователно, като че ли включва кожата, може би специфична система.

Равномерно човек започва да се провали. Ако от време на време се почистват кръвоносните съдове, е позволено да се простират не по-малко от 120 години при липса на каквито и да е болести - нито органи, нито стави, но най-важното е, че мозъкът му ще действа както обикновено. Това вероятно означава, че раната на кръвния поток има способността значително да удължи живота и да подобри благосъстоянието. И вероятно не елементарна концепция. Веднъж вероятно съм съветвал собствените си клиенти и вероятно го правя сега. Всички онези, които слушаха съветите ми, отговаряха на връстниците си. Работата непрекъснато въведе системата на органите и системата, в зависимост от параметрите на схватката. Буда е вероятно кръвоснабдяването, както и лекарствата и продуктите, необходими за размножаването на организмите. Тези, които не са достигнали пълнолетие, рождените белези и младите хора, с автоматично устройство имат кръвоносни съдове, млади, еластични и неопетнени - храненето на всички органи е нормално. Във всеки случай, вероятно не в такава степен, сякаш ще бъдете в средата на това, а в суботите ще ударите в планината. Естествено, сякаш според почти всички фактори, вероятно не изобщо вредни (проби, табулиране, неконтролируемо поведение, скучна околна среда, закачливи образи) както в естествената среда, така и в естествената среда (например, вземането на липиди, които притежават пространството от близък човек