Трансформация на конфликти част 2


От гледна точка на джендьр теорията съвременните конфликти и военни действия имат негативно влияние върху психиката на мъжа и неговото възстановяване.Психичната травма и брутализация не са достатъчно изучени и подкрепено, защото понятието война е основано на идеята, че мцжьт е силен и следва да понесе страданията от насилието като част от тази роля и в този смисъл човешките му потребности са пренебрегнати и прерастват пак в насилие, често и в
самоубийство. Трансформацията на конфликти се базира на ценности и подход на преодоляване на доминиращата роля на мъжа и ако се приложи кьм взаимоотношенията може да ги промени като се фокусира не върху силния опонент и унищожаване на властимащите, а върху влизане на взаимоотношения с него и разрешаване на конфликта. Чисто практически това може да се постигне чрез няколко действия
- подготвяне на общността за мирни преговори
-
 издигайки съзнанието на обществото и подкрепа на мирни преговори, създавайки движение
- организиране на участие в неформални паралелни преговори
- убеждаване на малцинството и маргинализираните групи, че гласовете им могат да бъдат чути на местно и национално ниво
- подчертаване на исторически,традиционни и културни елементи, които биха способстеали мирно решаване на конфликта
- създаване на местни механизми за спазване на споразумението
- създаване на процес на лечение на враждебността и разделението чрез диалог и кооперация, както и обучение на ученици и дори на обществото
Тези инициативи могат спокойно да се вършат от жените - понякога точно защото не са вьв властови позиции могат да бъдат по-опасни от мъжете - те не се изправят като заплаха и така могат да упражнят по-добре моралния си авторитет и да обезкуражат агресията. Жените не са така обременени като мъжете и по-често биха подходили експериментално кьм проблема.