Трансформация на конфликти част 3


Международните неправителствени организации, правителствата и донорите трябва да подкрепят участието на жените в управлението и мирните  преговори и да дадат възможност на живеещите в конфликтните зони. А и мъжете могат да бъдат поощрени да сеполучат от жените и техния опит
Съществува ли една джендьр дихотомия разглеждана като северо-южна дихотомия. Приема се, че в северните страни мьжката половина по-лесно вьзприема и подкрепя
феминизма, отколкото южните общества, представлявано от непроменимия Мачо.
Пропастта между женските тенденции и приетите традиционни южни и източни културни нотки, предполага по-сложни взаимоотношения от културно, а не от биологично естество.Добре е за всички нас да осъзнаем фундаменталната връзка между понятието джендьр и насилието и да приемем , че го не е прилежащо,, а причинено от желанието за война и по-общо казано от насилието
като инструмент на човешки взаимоотношения, както и да признаем, че тези взаимоотношения базирани на идеята за доминиране не могат да постигнат справедлив мир и хармония. Диалогът на тази тема е важен за мира и е добре да се развие подход към властта от позицията на кооперирането -лично.общрствено и политическо. Образованието може да се разгледа в различни аспекти - на места обучение на деца и възрастни, обучение в организации и в общността, както и трениране на лидери. Журналистите имат възможността да премислят темата и да разпространят ново мислене и нови перспективи
Влиятелните и силните на деня могат да осигурят право на жените да участватв политическите преговори - но още по-важно е за самите жени да зааввят своето място като откажат да бъдат жертви и поискат равенство, провокиращи мьжката хегемония и културата,която го подхранва. И всеки от нас трябва да изиграе своята роля като упражни собствената си власт вьв всяка част от живота, за да спомогне за мирното и хармонично съществуване на тази планета.