Възпитание и уважение към възрастните


Преди беше необичайно деца и тинейджъри да проявят грубост и неуважение към възрастен. За съжаление, времената се менят.Независимо къде живеете, вероятно виждате често деца и подрастващи да бъдат груби с по-възрастните. От отговаряне на учители до

очевидно невнимание към възрастните в публично пространство, много млади хора сякаш не са били научени как да уважават по-големите.Като родител, вие имате шанса да се намесите в това обезпокоително явление. Започвайки възможно най-рано, виe все още можете да възпитате уважение към възрастните във вашите деца. Като порастват, ще се гордеете виждайки как общуват с големите по учтив, приятелски и уважителен начин. Няма да стане с магия, обаче. Вие
трябва да положите съзнателно усилие да насадите в детето си тези ценности. Усърдието ви ще се отплати, детето ви ще развие умения, които ще му служат цял живот.

*Започнете от рано

Много по-лесно е да заложите положителни ценности в детето рано, отколкото да поправяте лошо поведение по-късно. Имайки това предвид, научете детето си да уважава възрастните от самото начало.Отново, примерът, който вие му дадете ще бъде от най-голямо значение.Когато детето порасне, гледайки как вие подхождате към възрастните с респект и учтивост, то ще последва този пример без дори да се замисли.

*Бъдете модел за подръжание

Дръжте се по начина, по който искате децата ви да се държат. Ако сте пренебрежителни, неуважителни или направо груби към възрастните, как ще очаквате от дете да не последва примера ви? Позволете на децата ви да ви видят да общувате спокойно, дружелюбно и учтиво с родители, баби и дядовци, възрастни съседи и други, колкото се може по-често. Вашият пример ще надделее над лошия такъв от техните връсници и дори други възрастни в обществото.

*Обяснете значимостта на родителите

Не налагайте модел „защото така казах“. Децата не реагират добре, когато им кажат какво да направят, но не и защо да го направят. Едно просто „уважавай възрастните“ не е достатъчно. Обяснението за значението на възрастните ще мотивира детето ви да бъде мило и учтиво с тях. Обяснете, че по-големите, учителите, съседите и дори непознатите имат доста повече житейски опит. Техните години опит им дават безценна гледна точка/перспектива (perspective), която може да бъде изключително ценна. Кажете на детето си да си представи как някой е груб с баба му или как някой отказва да помогне на дядо му да пресече улицата. Това ще помогне на детето да разбере колко е важно да уважава възрастните.

*Направете исканията си ясни

Кажете на децата си, че очаквате от тях да проявяват уважение към другите по принцип. Кажете им, че тяхното държание има значение за вас и не искате да ви разочароват. Ако възникне проблем, бъдете справедливи, но и строги относно последствията. Ако не сте последователни ще бъде малко вероятно детето ви да приема исканията ви сериозно в бъдеще.

*Възпитайте как да бъде учтиво

Не може да очаквате дете да бъде уважително, ако не знае как да бъде учтиво. Тук може да помогне малко разиграване на сцени, за да демонстрирате как се проявява учтивост. Това включва кога се казва „моля“, „благодаря“, „съжалявам“ и други фрази. Обяснете на детето, че трябва да бъде учтиво както с хора, които познава, така и с непознати. Окуражавайте общуването на детето с персонал, продавачи и други хора в общественото пространство. Както винаги, бъдете учтиви, за да вижда детето във вас добър модел за подражание.

*Когато има проблем хубаво е в началото да се оточняват нещата

Когато стане дума за възпитаването на уважително отношение към възрастните, не оставяйте нещата да се изплъзнат. Привидно незначителен жест може да проправи път на дългосрочно лошо поведение. Едновременно с това обаче, не злепоставяйте детето, когато случайно се изпусне за нещо. Изчакайте да можете да разговаряте насаме и обяснете ясно какво в поведението му е било неприемливо.

Възпитаването на уважение към възрастните във вашето дете не е нещо, което ще се случи за ден-два. То е продължителен процес, който трябва да бъде поддържан през годините. Започвайки от ранна възраст, бивайки добър пример за подражание и обяснявайки най-простите принципи на вашето дете, вие ще възпитате един мил, учтив и любезен човек, с когото ще се гордеете.