Вр.Саръяр


Вр.Саръяр или (Жълти Бряг) 1485м.Се намира над Казънлъшките села Горно и Долно Изворово.И между двете пълноводни Реки Мъглижка и Ененска Река която се намира на запад точно в подножието на върха.Има много природни дадености,Също така в подножието на самия връх в боровота Гора е построен заслона на маркировачите,където след дългия преход може да си отдъхне човек.Основния път до Там е от село
Енина но е по дълъг,другите два са по къси и тръгват от Долно и Горно Изворово.Но от Енина има по хубави гледки първоначално се минава през местноста Златевица и Баба егрек,после през Родопова чешма .При качване през Енина може да отнеме около 3 часа по маркировката която е бяло-зелено-бяло ,но през другите села е за 2ч до 2:30 мин.През Горно и Долно Изворово е желателно да се ползва Синята Маркировка.Ако се ходи там на Пролет по време на
качването се минава през поляни койта има много Минзухари,Кокичета и много други Цветя.Може почти до самия връх да се стигне джипове по черния Път Който тръгва от Долно Иворово,Също и от село Енина Където двата пътя се пресичат малко преди самия Връх.Слизането към което и да е село Енина или Долно и Горно Изворово отнема не повече от 2 часа,с приятната гледка към Розовота Долина.На самия връх като  се качите се вижда Цялата Казанлъшка долина,Средна гора,Връх Бузлуджа,Връх Шипка,Връх  Попък на изток.Преди самия връх има местност която е идеална за Парашутизъм.В близост до самия връх на неповече от 10 на минути  се намира Античната Крепост Маркови Прегради издигнати от Крали Марко.Но за съжаление с времето Крепоста е развалена от Иманяри.При правенето на маркировките е помагал и живещият в Г.Шипка японец Ясу Оно.