5 причини да влезнат технологиите в класните стаи


5 Подготвят учениците в живота извън  училище
Технологиите преминаха периодът, в който бяха недостъпни за по голямата част от хората днес и вече са част от това, което мнозина наричат ,,обща култура" . Уменията за боравене на компютър и оформянето на документи презентационни материали за класната стая помагат за по-нататъчното развиетие в профициален план по много начини.

4. Допринасят за по интерактивно
обучение. 
Чрез различни типое софтуери, учебния материал може да бъде представен по редижа различни начини, даващи възможност на учениците не само да гледат учебния процрес отстрани, но да станат част от него. Чрез различни мултимедийни материали, един учител може да направи и най скучния урок едно много по-вълнуващо преживяване за децата в класната стая.

3. Дават  достъп до повече и по-пълноценна
информация.
Въпреки учебния материал в учебниците може да е повече от достатъчен, не е нужно да се ограничаваме до него. Достъпъ до компютри и интернет позволява на учениците, а и учителите да с е запознаят с интересни факти и други видове люпопитна информация по преподавания материал. 

2. Помага за по добро усвояване на материала.
Не е тайна, че всяко следващо поколение борави по пълноценнои ефективно с електронните устройства., които го обграждат. Използването им за целите на образуванието предоставя една вече платформа за комуникация, която неумоверно улеснява учениците. 

1. Помагат за по-доброто общуване с учениците и техните родители.
Въпреки че ученето заема най висок приоритет в класнаа стая, а и тя е дом на набор от различни социални взаимоотношения , било то между ученици и учител или само от обучаващите се. Нужно е комуникацията с всеки един участник в обучителния процес да прочита максимално пълноценно, но това не е лесно, когато става за въпрос за голям брой деца. Това, което технологията ни предлага е решение на точно този проблем.