Не на стратегията за децата!


"Аз ви казвам, че не искам родителите по презумпция да са виновни за всичко. Вие ми казвате, че искам да си бия детето. Аз ви казвам, че не искам  да има специални „щадящи“ сини стаи, в които да разпитват детето ми  единствено в присъствието на социален работник. Вие ми казвате, че искам  да си бия детето.Аз ви
казвам, че не искам единствено по преценка  на социален работник (да - без съдебно решение) детето ми да бъде взето.  Вие ми казвате, че искам да си бия детето.
Аз ви казвам, че ако се  приеме този документ, автоматично в риск и под пряко наблюдение ще се  окажат: деца на родители без сключен граждански брак, деца с един  родител, деца на разведени родители, деца, за които родителите
получват  детски (тъй като доходите на семейството са под определн минимум), деца,  които нямат самостоятелна стая, семейства с повече от 2 деца. Вие ми  казвате, че искам да си бия детето.
Аз ви казвам, че не искам в  йерархията на компетентностите, след децата, като най-некомпетентни да  бъдат считани родителите. Вие ми казвате, че искам да си бия детето.Аз ви казвам, че не искам във всеки един момент законно да ми идва в  къщата социален работник и да „следи“ какво се случва. Вие ми казвате,  че искам да си бия детето.Аз ви казвам, че децата (между 0 и 18  години) не могат да вземат решения сами за себе си и да участват законно  в съдебни производства срещу родителите си, като се представляват  единствено от себе си. Вие ми казвате, че искам да си бия детето.Аз  ви казвам, че се нарушават конституционните права на родителите, като  основната функция за възпитание и отглеждане на децата се иззема от тях и  се връчва на държавата. Вие ми казвате, че искам да си бия детето.Аз ви казвам, че не може държавата и някакви чиновници да ми казват как  да си възпитавам и гледам детето и да ме задължават да спазвам  „стандарта“. Вие ми казвате, че искам да си бия детето.Аз ви  казвам, че не съм съгласна в детските градини и в училищата да има ранно  сексуално образование, водено от знайни и незнайни НПО. Вие ми казвате,  че искам да си бия детето.Аз ви казвам, че не е нормално държавата  (в лицето на ДАЗД) да е обявила обществена поръчка за националния  телефон за закрила на детето, и да е преотстъпила фунциите си на някакво  НПО, подкрепящо еднополовите бракове. Вие ми казвате, че искам да си  бия детето.Аз ви казвам, че не е нормално чужди държави да  финансират такива проекти, и че това е равно на държавна измяна и намеса  във вътрешните работи на суверенна държава. Вие ми казвате, че искам да  си бия детето.Не. Аз не искам да си бия детето. Искам да го спася!!!