Моят живот


Всеки ден ми се налага да правя поредица от избори, които малко или 
много градят живота ми, изграждат характера ми, взаимоотношенията ми – да 
си избера достойни приятели, да си намеря добра работа и да си създада 
семейството с правилния човек. 
 Образованието е едно от най-важните неща в живота на всеки човек. Без 
образование животът е много труден. За да
живеем трябва да имаме парични 
средства, които да задоволят потребностите ни. А паричните средства се 
печелят чрез извършване на някаква работа. За да си намери работа, човек 
трябва да има образование, защото в днешно време има голяма безработица, а 
работните места не са много и ако си прост, необразован човек, конкуренцията 
ще те смаже и ще останеш на улицата.
Докато сме малки не осъзнаваме колко 
важно ще е образованието за нас, когато пораснем и сами поемем живота сив 
свои ръце. Не трябва да оставяме днешните уроци, задачи и задължения за 
утре. След време ще осъзнаем значението на образованието, но тогава, в 
повечето случаи ще е късно. Затова е важно от рано да осъзнаем: Защо ни е ? 
То е важно не само за общата ни култура, но и за наше лично самочувствие. 
Когато съм в една компания на културни и образовани хора, аз не искам да стоя 
в ъгъла без да кажа нито дума, защото не съм на нивото на събеседниците си и 
ме е страх, че това което казвам ще прозвучи глупаво. А искам да общувам с тях 
и да не се срамувам от образованието си. Нашите учители са най-добрите 
културни и образовани хора, които с любов предават знанията си на учениците. 
 Второто важно нещо в живота ми е приятелството. Човек може да 
просъществува, да изживее своя живот без много неща, но не и без приятели. 
Те преобразяват душевния ни мир. Правят ни по издръжливи в трудната 
житейска битка, по-мъдри и по-добри. Ако залитнеш, има кой да те подкрепи; 
ако паднеш - има една приятелска ръка, която е готова да се протегне към теб; 
ако заплачеш - има кой да те утеши и още много „ ако „ , поднасяни ни от самия 
живот като изневиделица. Обаче колко трудно е да откриеш сред морето от 
хора, човечността, а зад нея приятелството, верността. Но най-лесният начин да 
намерим приятели е самите ние да сме такива. Тази мисъл не е моя, но я 
подкрепям напълно. Може би най-трудно е да бъдеш приятел. Приятелството е 
земно и обикновенно като всички други необходими неща. Думите не са в 
състояние да опишат едно приятелство, да те накарат да почувстваш топлата 
приятелска ласка. Единствено нашето сърце е способно да ни покаже кой е наш приятел. Думите не винаги са нужни ( понякога са дори излишни), но каквото и 
да говорим истинският приятел ще си остане човек земен, обикновен, когато 
може би ще търсим, ще намираме и ще губим през целия си живот.