Блог за производствено предприемачество.


Блогът в моя настоящ акаунт няма да е безпредметен. Това означава, че няма да се пишат празни приказки, а ще се опитвам все пак да представя моята гледна точка свързана с възможностите да започнеш да произвеждаш какво и да е.

Ясно е, че всеки иска да има пари. Някои хора обичат да си лежат и парите да падат от небето. Това е не само невъзможно, но и твърде скучно. Най-добре е да вложиш усилията си в начинание, което да може да
се развива и развитието му да е колкото се може по-зависимо от твоите умения, познания и способности. Именно затова се насочвам към представянето на темата за "производствено предприемачество", а не примерно за начини за развитие на търговия. При последната ти не управляваш нещата. На практика продаваш това, което успееш да намериш на пазара.

Когато започваш каквото и да е начинание най-важното нещо е подготовката. Не
че не можеш да се впуснеш в дейности без подготовка, но това крие значителни рискове от неприятни ситуации. Може например да се окаже опасно, отегчително и дори незаконно това което правите. Да не говорим, че може да ви излезе солено, ако дори и груба сметка на разходите не сте си направили.

Затова най-добре е първо да се подготвите за начинанието си.

Голяма част от подготовката ще се състои в обучение и търсене на работна информация. Може да се наложите да търсите хора със съответни способности - понякога дори само за да направите с тях безплатна консултация.

Следващият етап е вече като започнете да описвате идеята си и да изяснявате точно каква ще бъде вашата бъдеща цел на производство. Всъщност този етап може да се преплита с първия такъв, т. е. не е обособен самостоятелно във времето. С това етапът на подготовката ви е завършен.

В следващата статия планирам да обсъдя какво трябва да имате като инструментариум като начало за да осъществите вашето предприемаческо бизнес производствено планиране.