Невидимото за очите


Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.

-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Lora, serif; font-size: 17px;">Ти живееш в това, което правиш, а не в тялото. Ти си това, което са твоите действия и няма друго твое "аз".

0px; border: 0px; font-size: 17px; color: rgb(59, 66, 88); font-weight: bold; font-family: Lora, serif;">Ако можеш да се влюбиш в полета и небето, ти знаеш къде трябва да дойдеш. Там ще откриеш хора, които са живи, приключения, които са истински, и ще се научиш да виждаш смисъла зад всичко това.

Благоволи да ме приобщиш към себе си заради твоята слава, когато заспя в някоя долчинка из тия пустинни пясъци, където добре работих.

Войната не е приключение. Войната е болест. Като тифа.

Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч….

Ако обичаш без надежда на взаимност, мълчи за любовта си. В тишината тя става по-плодотворна.

Да бъдеш човек означава да бъдеш отговорен.

Да се обичате не значи да се гледате един друг, а да гледате заедно в една посока.

Животът създава ред, но редът не създава живот.

Има само едно истинско богатство, и то е общуването между хората…

Няма да намериш безсмъртието вътре в себе си.

Съвършенството е добродетел на мъртвите.