За или против смъртната присъда?


Съществуването на смъртна присъда е дало начало на десетки и стотици дискусии дали това е правилно. За да преценим нашата позиция, ние избрахме най-силните аргументи за и против смъртната присъда. Решете за себе си.

Аргументи „ЗА“ смъртната присъда!
1.
Най-голямото предупреждение! Ако знаем, че най-лошото може да се случи, ще посегнем ли на живота на някой? Да, понякога крадците правят грабеж, без намерение да убиват, но това става. Ако смъртната присъда е възможност, то определено крадецът ще се замисли за това какво може да се случи и какви ще са последствията!
2. Смъртната присъда е справедлива! Когато убиец сложи край на нечий живот,
нито една доживотна присъда или парично обезщетение могат да върнат живота на починалия. Когато се отсъди смъртната присъда, гибелта на убиеца също няма да върне живот, но определено ще внесе ред и справедливост!
3. Смъртта е единственото, което плаши престъпниците! Лошите хора не се страхуват от затвора. Те знаят, че макар и шанса да е малък, те могат да бъдат помилвани или най-малкото живи. Те може да получат срочна присъда. Повечето от тях не признават вината си и в затвора се срещат със съмишленици. За тях затвора е спасение, те искат да избегнат смъртта. Ако знаят, че за тяхното престъпление ще последва смърт, нещата ще са различни!
4. Смъртната присъда не винаги е жестока! Да, жестокостта не трябва да бъде законна и да се толерира. Има достатъчно методи за нейното изпълнение, при които краят настъпва след няколко секунди, без жертвата да изпита нищо.
5. Клин, клин избива! Тази присъда е единственият отговор на убийството! Няма как един човек, който е откраднал 5 коли да отиде в затвора и един убиец да бъде наказан по същия начин. Това е недопустимо и прекалено леко. Ако смяташ, че имаш право да отнемеш живот, то съдебната система също може да отнеме твоя живот!