Силата на думите


Чрез силата на думите си много личности са въздействали не само на вас, но и на цели нации и дори след смъртта си, продължават да докосват хората.

rgb(51, 51, 51); font-family: Lora, serif; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);">Понякога замисляте ли се, за силата си да се вдъхновите или да се потиснете, само чрез думите, които вие обичайно използвате? Вдъхновяващи или опустошителни са думите ви? Надежда ли носят или отчаяние?

rgb(51, 51, 51); font-family: Lora, serif; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);">Едно от най-големите открития, които можете да направите, е, че притежавате сила да променяте незабавно всяко преживяване, като просто съзнателно подбирате думите, с които описвате как се чувствате. Думите имат силата да предизвикват войни или да носят мир, да унищожават връзките или да ги укрепват. Чувствата ни към нещо зависят от значението, което му приписваме. Думите, които съзнателно или несъзнателно избирате, за да опишете ситуацията, моментално променят значението й за вас, а съответно и чувствата ви. Можете мислено да опишете дадена ситуация като опустошителна, но по-различно ли  ще се чувствате, ако я опишете като разочароваща? Има ли разлика в емоционалната интензивност, когато наричате нещо „голям проблем“ или пък „малко предизвикателство“? Когато при дадено преживяване използвате дума, различна от обичайната, вие му прикачвате нов етикет. Все едно натискате друг биохимичен бутон: осъществявате не само интелектуална, но и емоционална промяна. Думите са задвижващи механизми. Ако се съмнявате, представете си как някой ви нарича с обидна дума. Най-вероятно това ще предизвика у вас не само мисловна, но и физиологична промяна.

Силата на думите моментално да променят емоциите, да намаляват или засилват интензивността им, се нарича Трансформационен речник. Нужно е да приспособите обичайния си речник /думите, които редовно използвате, за да опишете емоциите и усещанията/, така че моментално да промените мислите и чувствата си.

Повечето от нас несъзнателно подбират думите, които редовно използват, за да описват преживяванията си. Често избираме думи, за да опишем емоциите си, без изобщо да се замислим за потенциалното им въздействие върху нас или другите. Тези думи стават част от обичайния ни речник и всъщност оформят отношението ни към живота. Например, много хора редовно използват думи като „унижение“ или „депресия“, за да опишат буквално всяко неприятно преживяване.