Моята идеална работа


Да поговорим конкретно за избора на работа/не професия като цяло/. Има много фактори, които оказват влияние бърху този избор,пр.

level1 lfo1">·      
lang="BG" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-ansi-language:BG">Способности

·       Висок успех по определен предмет

·       Чуждо мнение

·       Висок социален или материален статус на опр.професия/финанси/ и др.

Понякога тези фактори провокират имитация на успешен избор на работа.За това е необходимо да разгледаме типичните грешки допускани при вземане на такива решения,да открием начини, за да се защитм от тях и да открием верния път до моята идеална работа. Докато раздавам списъка,моля споделете има ли някой взел решение дали ще остане в тази професия,дали се колебае или се е насочил в друга посока? 

Когато търсим работа е добре да се съобразим с нейната х-ка

·       Свободно време

·       Почивки

·       Материален статус

·       Работно време

·       Търсене на пазара на труда

·       Специфика

Да си информиран за х-ра на работата и да си наясно с личностните ти качества и желания са основните стъпки за правилен избор.

1.  Непознаване на настъпилите промени в професиите

Пр. Динамиката и начина на живот налагат промени в почти всяка професия, за това е нужно при избор на работа да се информираме достатъчно, за да не се разминат очакванията ни

2.  Избор заради престижа на професията

Пр. Ако решиш, че да си Адвокат е по-престижно от Монтьор на превозни средства,и това е единствената причина за избора.Започваш...,но се оказва ,че това не ти се отдава,затруднява те и те натоварва/още докато учиш или след това/.,т.е.ти не си пригоден за това-имаш знания и умения в една област,а си се насочил в друга,но това не ти носи удолетворение,следователно и приходи.

3.  Избор под влияние на приятели

Пр. Иван ще кандидатсва за работа като готвач, ти си му приятел и решаваш единствено заради това да го последваш. Иван ще напредва, ще се усъвършенства с лекота, а при теб има риск да не получиш удолетворение.

4.  Пренасяне на позитивното отношение към човек от професията,към самата професия

Пр. Иван е позитивен,приятен...,работи като дистрибутор на препарати. Решаваш да опиташ, вътрешно може би ще се стремиш към този позитивизъм,който излъчва Иван. Но всеки е различен,има различни потребности и се чувства различно в дадена среда, и ако нямаш нужната подготовка и умения, има вероятност да не си удолетворен.

5.  Увлечение по външната страна на професията

Пр. Горния пример / охрана- добре облечен, усмихнат.Но не знаем какво се изисква и какви са условията на труд.Може често да пътува, да отсъства от вкъщи...

6.  Отъждествяване на опр.предмет с опр.професия

Пр.1.  Непознаване на настъпилите промени в професиите

Пр. Динамиката и начина на живот налагат промени в почти всяка професия, за това е нужно при избор на работа да се информираме достатъчно, за да не се разминат очакванията ни

2.  Избор заради престижа на професията

Пр. Ако решиш, че да си Адвокат е по-престижно от Монтьор на превозни средства,и това е единствената причина за избора.Започваш...,но се оказва ,че това не ти се отдава,затруднява те и те натоварва/още докато учиш или след това/.,т.е.ти не си пригоден за това-имаш знания и умения в една област,а си се насочил в друга,но това не ти носи удолетворение,следователно и приходи.

3.  Избор под влияние на приятели

Пр. Иван ще кандидатсва за работа като готвач, ти си му приятел и решаваш единствено заради това да го последваш. Иван ще напредва, ще се усъвършенства с лекота, а при теб има риск да не получиш удолетворение.

4.  Пренасяне на позитивното отношение към човек от професията,към самата професия

Пр. Иван е позитивен,приятен...,работи като дистрибутор на препарати. Решаваш да опиташ, вътрешно може би ще се стремиш към този позитивизъм,който излъчва Иван. Но всеки е различен,има различни потребности и се чувства различно в дадена среда, и ако нямаш нужната подготовка и умения, има вероятност да не си удолетворен.

5.  Увлечение по външната страна на професията

Пр. Горния пример / охрана- добре облечен, усмихнат.Но не знаем какво се изисква и какви са условията на труд.Може често да пътува, да отсъства от вкъщи...

6.  Отъждествяване на опр.предмет с опр.професия

Пр.1.  Непознаване на настъпилите промени в професиите

Пр. Динамиката и начина на ж%