Извънземните сред нас?


Струва ви се налудничаво самото заглавие? Замислете се, че вече фактите говорят за много ясно начертан сценарий. Не е смешно да чуеш, че някой вярва в извънземни, а точно обратното.  Замислете се за хилядите случаи на НЛО, виждани от десетки...дори стотици хора, които биват старателно потулени от правителствата. Дупката в Царичина забравихте ли я? Или по-точно странният дакт, че всички участници в разкопките не са сред нас? Бъдете
бдителни. Гледайте реално, защото срещата ни с тях е неизбежна. Не се безпокойте, няма да е такава като по филмите с нелепо нашествие. Всичко е вече измислено и именно пропагандирането на чужди форми на живот във филми, реклами и книги ни подготвя за бъдещата ни среща с тях. А дотогава психиката ни трябва да е свикнала не само със съществуването им, а и с неизбежните ни срещи.