Ако бях свободен/дна...


Дълбоко философски принцип е, че нищо не е само черно и само бяло, а нещата са си леко цветни. Ясно е, че и бракът (съвместното съжителство) попада в общия кюп. И дори и да сме щастливи и уверени в семейния си и житейски статус, няма как да не отчитаме, че и онзи предишен период е имал своите плюсове. Или пък ги е нямал?
word-break: break-word; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif;">Кое е нещото, което ви липсва от онова време, когато сте бил/а свободен/дна? Кое е нещото, което бракът/връзката/съжителството/децата ви "отнеха"?
Helvetica, sans-serif;">Отговарям за себе си. На моменти много ми липсва да не завися от никого и никой да не зависи от мен. Просто ей така. Да съм лист на вятъра. Ако цитирам Джоплин "свободата е да нямаш нищо за губене". Днес имам ужасно много за губене...