За най доброто приятелство


Благодаря ти, че не ме пусна никога, държеше ръката ми здраво, помагаше ми да се изправя, да премина през всички трудности, да превъзмогна всички любовни разочарования.

Благодаря, че се смя и плака с мен!

Моя най-добра приятелко,

Обещай ми, че винаги ще си до мен, защото аз имам нужда от теб!

А аз ти обещавам, че дори и с лед много години,
когато вече сме възрастни, с побелели коси и треперещи ръце, аз пак ще бъде до теб, с теб, зад теб!

Тогава ще си разказваме за лудите нощи, когато не сме спали с часове. Когато сме обикаляли баровете, когато сме танцували все едно никой не ни гледа. Когато сме се веселили от сърце, без да ни интересува утрешният ден!

Ще си разказваме за онези момчета, които ни зарязаха и които псувахме