Гайдаров, Борис Тодоров о.з. полковник


Личен денвник на полковник юнкер  Гайдаров за живота му във
Висшето военно училище.Оригинал.
Ръкопис.
20.12.1918г.-05.05.1919г.
Съдържа 73 (седемдесет и три) страници

style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-ansi-language:EN-US">

Страница 1
20 декември 1918

style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif"> От днес наложеми се да пиша дневник. Особени преживявания нему в Висшето училище. Тъй като доста е еднообразно. Сутрин в 6 часа; отиваш и искаш ботуши и съм готов за преглед. Като той мине отиваш на закуска тоя, който свърши – в клас – Който продължава до 12 ч., след което на обяд; малко ппочивка, почиствам оръжието и 2 без 15 мин[ути] отиваме на езда, строй и общ брой 5-6 човека заминаваме в клас. 6 часа вечеряме, от 7-9 занимания в клас в 9 пребровка и лягане. Днес небило  нящо не се е случило. Излязох на играя на „фут-бол“ от 1-2 часа по времето (?). Преди да бях добре – Ту почна да ми става (?) приятно, после свърших с нея.
страница 2
21 декември
Мина тоя ден доста забавно. От 10-11 часа в ко-ръ( като си мислим, че е класния ръководител) ни обуржа лекциите по история ..—Между другото (?) и за (?) като юнкери, а както? за волята необходима да се прощава от всеки ... като нас. Тая воля я/е резултатму даде (?)      . от 11-12 имаме тест история още от (?) въ...теля върху (?)

Страница 27
че учението е само за бележки ами за нещо друго. Искат да те накрат да докараш получиш слаба бележкакоято ти се пише въз остова на знанията пък поставят такива за невнимание  и други ... Когато за тия
[…] има [...] други – средства за отстранението им
22 събота. Ди
[…] ограничението на индивида в интереса на общото благо ... През част от беседата д-р Шивачев бе изтъкната нуждата бе поставяне на цел при влизане в живота. Да не би свършил подготовка за влизане в общ[ествения] живот да се […] като паднал от небето и да се чуди като за какво той пратен на земята. Което ще каже че е необходимо от млада възраст да се постави ред цели за постигане в живота. Даси представи действителноста. Вечерта имахме кинематограф прожектира се […]
23 [неделя] 4 ч. сутринта  [..] [..] снощи научихме, че офицерите ще бъдат в пълна боева готовност с това и ние. Дочуваме за […] край столицата да се случи някоя катастрофа никой не ни държи в течение на събитията.
стр.28
във 7 ч. бяхме в пълна боева готовност, из града имало уж митинг и прочее. Не стана нужда от нас. След излязахме пригулка(рахотка) из Бор
[исовата] градина – и т[ъй] мина деня. Четох три разказа из бълг [арския] живот написани на  прост език поропити с чудесно съдържание и характеризиращи културното и прочее състояние на българския селяк и гражданин религиозността му и прочее
24
[понеделник] Като разнообразие приятно минаване  имахме 14 ч езда и малко маршировка.Началото занятие по вече плаши
25
[вторник] Водене баня днес. Скоро не бях ходил. За утре имаме дълъг урок. Колкото и да е [...] си ги заучавам почти не мога да успея. Се принуждавам […] по голяма настойчивост
3 март 1919
 2 март
 Денят мина доста разнообразно. Църква пригулка […] Вечеря халава, преди заговявката импровизация на карнавал. Всяко поделение си показа майсторлъка, разбирасе и нашия майсторлък една турска свадба и прочее.
29 стр.
Въртяхме халва в помещението според
[…] обичая. Тоя ден ми спомни за деня преди 9 год[ини] прекарани в Русе – русенската сеч поради ханъмката Саафет-Руска.
3 март – правим класо по тактика на инжинерните войски  надявах се за нещо добро, а то излезе
[...] материал лесен, но оценка лоша. Това много ядоса. Преподавателя прави чудесни ? в оценката ще излезна на целия материал понеже не можех да се помиря с това последствие. Следобед имахме стрелба (?) резултат много лош.
4 март вторник ( 19 февруари ст. Освобождение на България)
Никакво отпразнуване предложини се (?) отпразнува този свят ден, който доведе България на источес
[ката]сцена, за да търпи тоз позор на други ? злочеста е съдбата на нашето Оттечество. Храбрите бълг[арски] синове, но не ? в чувствения дълг към Отечеството(народното благо) с нашите слава Богу интелигентни глави. Полакумиха се от (?) угодиха на своите интереси продадоха интереси, продадоха и обезчестиха България. Докараха Отечеството в положение, което не може да се желае ? големия враг.
30 страница
дойде часа за мирно национално определяне отделяне  на самостойния ми отделен народ на жалката България – Която се  проточи в дълги и жестоки борби за светото Нацио
[налното] обединение – в тоя щастлив момент тя не може да се възползва, а дори вместо обединение ще получи разчленение! ...  Така е за сега положението ни. Дочуват се из училището слухове за отпуск. По – скоро (?) отсъствието от него не ми се желае
5 март Класно по тактика на пехотата. По фортификация интересна лекция. Следобед и (?) полка маршировка, (?) песен; за утре почти не съм подготвен имаме Социология няма време да почетеш интересни работи. (?) иска своето, така че и от нея не може да се отнеме нищо. От (?) се с разни дреболии, които почти (?). Всичко обаче се върши поради исканията на службата.
6 март Продължхме по същия въпрос – интересни работи има в социологията. Кавелристи сме, но нищо кавалеристко не се (?) по –
31 стр
 добре да ни запознаят – Следобед 1 ч. сгъстения строй напомня ми за многото по – добро изминати часове, кога сме чупили(?) пети по широкия плац...За утре имаме фортификация богатото улеснило (?)  важно,  е че труда ти отива на (?) . Какво му се прави по Тактика на арм
[ията] (?) знаме – хора – проводявани(?) и слага(?) шум що са исказали да заема като че ли само (?) (?) (?) ру(?) – и много(?) подобни им такива.
7 петък сряда  (?) час езда – все страшна езда в ма(?) за 3 кр.(?) (?)цая върху едва краещият се (?)  колко лошо да се каже че ездата разбира се това обстоятелствата го налагаха. Имах да се  обяснявам за дето трима от кл.
[аса]на курса. (?) атмосф[ера] (?) име – (?) че не съм бил разбрал задачата си – мислих си да дам иещо (общ?) – като за по-заинтересовани хора  то (?) излязе на (?)
8 март – „Тодоров ден“ – Днес навършваме 22 месеца от постъпването си в у-то
[училището]. Тодоров ден обиккновено мунива деня весело – но тая година не ... Обичая да се препоска с коне не извършихме – въпреки че сме кавалеристи.
Сутринта имахме между бр.
[ой] уголиб.[?] и [?] - б