Далай Лама - Мисли за живота


1. Здравият разум ни сочи, че човешкият живот е кратък и е добре да превърнем късия си престой на земята в нещо полезно за себе си и за другите. 2. Като хора всички ние притежаваме еднакъв заряд. Чудото, каквото е човешкият мозък, е източник на нашата сила - стига да го използваме правилно. Боравим ли неправилно с чудото на своя човешки ум, от това ще произтекат само беди.                 
 3. Хората имат властта не само да изграждат щастлив живот за себе си, но и да помагат на другите. Ние по природа притежаваме творческа мощ - много важно е да имаме съзнание за нея.                              4. Не можеш да бъдеш полезен на себе си, без да бъдеш полезен и за другите. Щем, не щем, ние всички сме свързани и е недопустимо да градим само собственото
си щастие. Който се съобразява единствено с него, свършва в страдания.         5. Ние обикновено не разграничаваме същественото от несъщественото. Готови сме на всичко, за да трупаме и браним притежания, които нито са трайни, нито са истински източници на щастие.                   6. Допускаме съзнанието ни да обладават гняв, завист и други отрицателни чувства, без да си даваме сметка, че те са несъвместими с радостта и вътрешния покой.                            7. Нека използваме най - отговорно своя човешки ум. В противен случай с какво сме по - висши от животните?                   8. Нека развиваме у себе си човешките качества, които всички ние притежаваме, но често оставяме погребани под неясни мисли и отрицателни чувства.