Ако видите в мрака огромен синкав пламък, знайте, че има заровено имане


Баба ми живя дълго, а беше преживяла и какво ли не. Много неща научих от нея. Бих казала - хиляди. Едното от тях до ден-днешен ме впечатлява и озадачава. Не ми дава и мира, защото гори любопитството ми. Истински случай от живота на баба ми:

Когато била на 6-7 години, родителите й имали лятна кошара. Била в гора на един от високите върхове над нейното село. Една вечер я помолили да отиде и да провери, дали кошарата е затворена. Изляза
баба, но що да види? От дълбокия дол под гората избухнал синкав огън. Толкова бил висок, че върховете на дърветата засияли. След това огънят стихнал надолу. Секунди след това втори път се издигнал, но още по-висок отпреди. След като втори път стихнал и всичко потънало в мрак, минала минута. Третото избухване на синкавия пламък било толкова високо, че баба помислила, че не от земята, а от небето пада светлина. Избягала бързо и с ужас обяснила на
майка си и баща си какво видяла. Тогава й разказали следното: 

"Заровеното злато гори. До три пъти от мястото, където е заровено, избухва ярък пламък. Син. Гори, защото му идва време да бъде изровено. Но гори само това имане, което било наречено или клето. Опасно е човек да разкопава такова място, защото може клетва да го настигне. Повечето от златните пари носят много следи от кръв или плач", разказвала прабаба ми на баба ми. "Чуждите нещастия ще те стигнат, ако вземеш тези пари", учела я тя. Именно заради това никой от семейството й не отишъл да търси златото. И баба ми никога не се полакомила да отиде да го търси през живота си.

Разказваше ни тази история на мен и брат ми много пъти, но всеки път на въпроса защо не ни покаже това място, баба ми казваше: "Вие сте ми внуци и много ви обичам. Точно заради това няма да ви кажа къде е имането!".

Успяхме да подредим живота си добре и без съкровища, но потвърждавам легендите. Видите ли до три пъти огромен пламък в синьо да се извива от земята към небето и да озарява мрака, знайте, че там има злато. Дали да го изкопаете, или - не, обаче, е избор на всеки.