Болестта и нейният психологичен еквивалент


Много хора изпълват живота си с куп негативни мисли и вярвания. Много от тях водят ненужни битки, при което се вкопчват в идеята да бъдат победители на всяка цена и не се замислят това как рефлектира това на здравето им.
Човешките мисли и чувства са свързани с определени части на тялото и могат да провокират и отключат различни заболявания.
Гневът, страхът и омразата отключват чувствителността в областта на корема и
гърдите.Страдат сърцето и нервната система. Често се наблюдават депресии и панически атаки. Силният стрес и дълготрайната умора могат да отключат дори и животозастрашаващи състояния. Засягат се основните важни системи и органи в тялото. Лошите и агресивни мисли разрушават имунната система, а радостта от живота и щастието вършат тъкмо обратното. 
Болестите дават предупреждение, че има дефицит в хармоничното съществуване.Ето тук
идва и сигналът, който показва, че трябва да настъпи промяна в начина ни на живот, и че трябва да поемем контрол над отрицателните си  мисли и чувства.
Нещастните случай и болестите най-често съвпадат с настъпването на промени в живота ни - раждане на дете, ново жилище, загуба на работа, развод и т.н. В тези периоди, вътрешните конфликти извеждат човека от неговото познато и обичайно равновесие, той става тревожен и притеснен, страхува се от това ново състояние и е по-лесно податлив на заболявания.
Тук голямо отражение оказват разбиранията на човек за Света като цяло, както и отношенията със заобикалчщата го среда. Ако не се чувста на мястото си, ако постоянно влиза в конфликт със себе си и околните, то неименуемо ще започне да страда и тялото. Затова и хората още в древността са го казали - "Здрав ум в здраво тяло". 
Мислете и действайте рационално. Заредете се с позитивни чувства и емоции и се радвайте на здравето си. Промяната зависи единствено от нас самите!