Пътуване във Времето


Преди двадесети век учените и философите рядко са изследвали пътуването във времето, но сега това е една вълнуваща и дълбоко проучена тема. Има изследвания за пътуване в бъдещето и пътуване към миналото, въпреки че пътуването към миналото е по-проблемно и получава повече внимание. Изследват се и логическите възможности за пътуване във времето, физическата възможност за пътуване във времето и
технологичната практичност на пътуването във времето. Най-голямо внимание се отделя на пътуването във времето, което е в съответствие с настоящата физическа теория като общата теория на относителността на Айнщайн. В науката различни модели на космоса и законите на природата, управляващи вселената, предполагат различни възможности за пътуване във времето. Така че теориите за пътуването във времето са се променили радикално, тъй като доминиращите
космологични теории са се развили от класически, нютонови концепции до модерни, релативистични и квантово-механични концепции. Философите бързо отбелязаха някои от последиците на новата физика за вековните въпроси в метафизиката: природата на времето, причинно-следствената връзка и личната идентичност. Темата продължава да произвежда плодотворно взаимно обогатяване на идеи между учени и философи, тъй като теоретиците в двете области се борят за разрешаване на объркващи парадокси, които се появяват, когато за пътуването във времето се размишлява сериозно.
Историите за пътуване във времето са основна част от жанра на научната фантастика за миналия век. Добрите научно-фантастични истории често отдават почит на основите на научното познание за времето. По този начин ние виждаме разнообразни истории за пътуване във времето, както е определено в контекста на Нютонова вселена: триизмерно Евклидово пространствено многообразие, което се променя по стрелата на времето. До средата на ХХ век историите за пътуване във времето се развиха, за да се вземат предвид особеностите на една Айнщайнова вселена: четириизмерен континиум на пространствено-време, който се извива и в който времето има характер на пространствено измерение . Съвсем наскоро историите за пътуване във времето са включили характеристиките на квантовата теория: явления като суперпозиция и заплитане предполагат възможността за паралелни или много вселени. Всъщност понякога контра-интуитивните принципи и ефектите на квантовата теория подхранват историите за пътуване във времето. Странните явления като отрицателната енергийна плътност придават странност на вече странния характер на историите за пътуване във времето.