Съкровищата на България


България е страна с хилядолетна история, която се вижда от множеството останки от некрополи, антични градове, надгробни паметници и др. Без съмнение някои от най-интересните доказателства за живот, открити на земята, са множеството златни и сребърни. съкровища, намерени в различни части на България. Редица от тях предизвикват сериозен международен интерес и носят важна информация за древните цивилизации, които са окупирали сегашните български
земи.
Най-старото златно съкровище в света не е открито нито в Шумер, нито в Египет, нито в предколумбовата Америка, а в България, в енеолитен некропол, намерен близо до град Варна през 1972 г. Съкровището има изключителна стойност, защото според учените датира от 6-то хилядолетие пр. Хр. Тази сензационна находка постави нови въпроси пред науката по отношение на древните цивилизации, населяващи българските земи преди траките. Дори и сега
варненското съкровище привлича вниманието на учени от цял ​​свят. До момента са изследвани 294 гроба на некропола и в тях са намерени повече от 3000 златни предмета. Артефактите впечатляват зрителите с изключителното си разнообразие - над 38 вида артикули, тежащи повече от 6 килограма. Освен златните, бяха открити много медни и кремъчни предмети, както и изделия от камък и сребро и много глинени съдове. В момента артефактите на некропола са представени в Археологическия музей във Варна и поради тяхната изключителна стойност и интерес, който провокират  често се показват в музеи в страната и чужбина.
Вълчитрънското съкровище е открито през 1925 г. в с. Вълчитрън, област Плевен. Състои се от 13 кораба с култова функция и общо тегло 12,5 кг. Артефактите са представени в три отделни групи: винени съдове, трикомпонентен съд и дискове в Археологическия музей в София. Копие от съкровището може да се види и в Регионалния исторически музей в Плевен.