Що е то България?background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">            За мен това е Рая на Земята, не поради причината, че тук съм родена и отраснала. А поради причината, че
тук мечтите стават реалност, стига да си упорит, за да ги постигнеш. Моята страна, Майка за всички нас, които са останали да живеят и да се развиват в нея. Страна на мечти, нежност и всеотдайност. Страна на болка, отчаяние....и гордост за всички нас. Страна в която и чуждият човек ти става брат.

            България е една малка неземна част от цялата Земя. Част, която се е доказала във времето. Част, която е понасяла товара на цял един народ. Част, която не се е отказала от свободата си. Част, която е гордост за минали, настоящи и бъдещи поколения.

             България - природен земен рай. Магична, сюрреалистична. С име на столица, означаващо мъдрост. Съдба - без аналог. Птица Феникс, възкръсваща от пепелища. Упътена все към примамливи зари на ярко бъдеще. Сривана до просешка тояга. И за кой ли път възкръсваща. Жар-птица.

Балканите - гранитен, не греховен вълнолом меж­ду Европа и Азия.

Балканите, там, където небето се влива в морето.

Балканите са девет бала и половина...

Ето това означава за мен моята страна...моята мила България!