Страхът-Аутизъм


Моята статия няма да е като останалите. Няма да разказвам измислени истории и познати случки. Ще ви разкажа за живот изпълнен с трудности, е да знам ще кажете всеки има трудности, но нещото което всеки ден е трудност е състоянието аутизъм. Аутизма не е болест. Хората аутисти живеят в собствен свят, те също имат чувства и емоции като нас обикновенните хора. Но в същото време не са необикновенни. Те нямат социален живот, никога няма да учат, да
работят и да имат семейство. Да живееш с аутист означава изцяло да се отдадеш и всячески да си ангажиран с неговия живот. Живот изпълнен с препятствия било в бита, било със здравеопазването или както казват с тази система, която ни убива. Не е лесно на родителите грижищи се за болни деца. Всеки един ден за тях е препятствие с което трябва сами да се справят. Държавата за съжаление с нищо не помага. Тези родители на такива деца са уникални хора,
хора които са с големи сърца, силна психика и се борят с нещастието в своя живот. Много от нас хората гледат на болните деца с лоши очи, със съжаление и страх. Призивът ми към всички е да помагаме, да не страним от тях да не избягваме такива хора или деца, да не ги сочим с пръст, а напротив да бъдем добри и да покажем обич към тях.  Повярвайте ми такива деца имат нужда от обич! Когато в нашият се сблъскахме с аутизма даже и не бяхме чували за него. Едно такова дете има нужда от помощ и грижи за всичко. Нека помагаме в трудност, нека вкопчени само в нашите неща не забравяме да бъдем добри и да помагаме на другите!