Легенди за Родопите


Имахме един учител по литература, който много обичаше да ни разказва митове и легенди. Някои от любимите му бяха тези за Родопите. С удоволствие си припомних разказите му.

 В миналото траките населявали българските земи. Те вярвали, че Родопа планина била девойка, чиято красота привличала дори боговете. Много от тях искали да я отвлекат и да се оженят за нея. Един от най-обсебените от красотата й бил бог Хемус.
Той толкова ревнувал, че хвърлил огромни каменни грамади, за да я скрие от другите богове. За негово съжаление не могъл да я опази. Хемус я вкаменил и тя станала величествена планина. 

 Друга история, свързана с Родопите, която нашият учител ни разказваше е за Орфей. Със своя прекрасен глас, този митичен певец, омайвал всички. От хора, до птици и животни били пленени от песните му. Веднъж, след като се скитал
цял ден из планината, Орфей седнал на един връх да си почине. Омагьосан от чудната гледка, той дори не забелязал появата на триглава змия. Огромното чудовище го нападнало. Прикован от страх, Орфей нямал друг избор освен да запее. Замаяна от песента му змията застинала на място. Според легендите той пял три дни и три нощи, докато  най-накрая змията заспала дълбок сън. Талантливият певец се спуснал надолу по склоновете на Родопа планина и така се спасил. 

Според друга легенда много отдавна в Родопите живял праведен човек на име Слав. Отдалечен от всички, той познавал лечебната сила на планинските билки и можел да лекува с тях дори и най-тежко болните. Слав помогнал на много нуждаещи се и от признателност хората нарекли планината- Попславова или Славеева планина. Но споменът за красивата девойка Родопа бил по-силен в съзнанието на хората. Така името на тази величествена планина останало  Родопа планина. Място известно с тайните и мистиката си. Място, което човек трябва да посети поне веднъж. Нашият учител успя да запали желанието на всеки един от нас да посетим източника на легендите, за които слушахме толкова много.