Поетично

В това време на заетост

Обичам баба но не и като живее с нас !!