За или против развода на семейството си сте ?

Съществува ли любов или е заблуда за хората